Årsstämma för Sensys Traffic AB har avhållits i Jönköping

Årsstämman omvalde Ingemar Skogö, Claes Ödman, Gunnar Jardelöv, Karin Ahl och Helena Nordman-Knutson till styrelse. Tidigare styrelseledamot Torbjörn Sandberg avgick för att istället gå in som VD för bolaget. Gunnar Jardelöv omvaldes till styrelsens ordförande och Claes Ödman nyvaldes som vice styrelseordförande. Vidare omvaldes PwC med auktoriserade revisorn Martin Odqvist som ansvarig revisor för Sensys in till slutet av årsstämman 2015. I enlighet med valberedningens förslag fastställdes ett totalt arvode om 790 000 kr till de stämmovalda styrelseledamöterna, att fördelas med 225 000 kr


Om Sensys Gatso Group

Sensys utvecklar, producerar och marknadsför system för trafiksäkerhet och trafikinformatik, däribland system för hastighets- och rödljusövervakning.

Bransch
Industrivaror och -tjänster

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Stockholmsbörsen Kortnamn SGG ISIN-kod SE0020356244