Sensys Gatso Group publicerar årsredovisning för 2015

Sensys Gatso Group AB, en global leverantör av trafiksäkerhetslösningar, har offentliggjort sin årsredovisning för 2015 och denna finns tillgänglig på företagets webbplats: www.sensysgatso.com/sweden/investerare/finansiella-rapporter/arsredovisningar 

Den tryckta versionen av årsredovisningen distribueras med post till aktieägare och andra intressenter som begär att få ett tryckt exemplar.

För mer information:
Torbjörn Sandberg, VD
Mobil: 076-843 43 76
E-post: [email protected]

Om Sensys Gatso
Sensys Gatso är en global ledare inom trafikledning och trafikstyrningslösningar för nationer, städer och vagnparksägare. Sensys Gatso har dotterbolag i Australien, Tyskland, Nederländerna, Sverige och USA samt en filial i Förenade Arabemiraten. Sensys Gatso-koncernens aktie är noterad på NASDAQ Stockholm. Koncernen har 154 anställda och är resultatet av en sammanslagning av Sensys Traffic AB och Gatso Beheer B.V. efter Sensys Traffics förvärv av Gatso Beheer.

Sensys Gatso Group AB är skyldig att offentliggöra informationen i detta pressmeddelande enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande kl 10:35 den 27 april 2016.


Om Sensys Gatso Group

Sensys utvecklar, producerar och marknadsför system för trafiksäkerhet och trafikinformatik, däribland system för hastighets- och rödljusövervakning.

Bransch
Industrivaror och -tjänster

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Stockholmsbörsen Kortnamn SENS ISIN-kod SE0000567729