Sensys Traffic publicerar årsredovisning för 2014

SENSYS Traffic AB, en global leverantör av trafiksäkerhetslösningar, har offentliggjort sin årsredovisning för 2014 och denna finns tillgänglig på företagets webbplats, www.sensys.se/se/investerare/finansiella-rapporter/arsredovisningar Den tryckta versionen av årsredovisningen distribueras med post till aktieägare och andra intressenter som begär att få ett tryckt exemplar. Informationen är sådan som Sensys Traffic AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 1 april


Om Sensys Gatso Group

Sensys utvecklar, producerar och marknadsför system för trafiksäkerhet och trafikinformatik, däribland system för hastighets- och rödljusövervakning.

Bransch
Industrivaror och -tjänster

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Stockholmsbörsen Kortnamn SGG ISIN-kod SE0020356244