REG

Antal aktier och röster i Sensys Gatso Group

Sensys Gatso Group har, enligt tidigare offentliggjord information, genomfört en sammanläggning av aktier och i samband därmed en riktad emission av aktier vilket har resulterat i att antalet aktier och röster i Sensys Gatso Group har förändrats.

Efter genomförd emission och sammanläggning finns det totalt 11 522 206 aktier i bolaget, berättigande till totalt 11 522 206 röster. Bolaget innehar inga egna aktier.

Denna information är sådan information som Sensys Gatso Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande, genom den kontaktperson som angivits, den 30 juni 2023, kl 09.00.

För mer information kontakta:
Simon Mulder, CFO
Sensys Gatso Group AB
E-post: [email protected]

Sensys Gatso Group AB är världsledande inom trafiksäkerhetslösningar för länder, städer och åkeriägare. Sensys Gatso Group har dotterbolag i Australien, Costa Rica, Tyskland, Nederländerna, Saudiarabien, Sverige och USA, samt en filial i Förenade Arabemiraten. Koncernen har 284 anställda. Sensys Gatso Groups aktie är noterad på Nasdaq Stockholm.

För mer information, besök www.sensysgatso.com


Om Sensys Gatso Group

Sensys utvecklar, producerar och marknadsför system för trafiksäkerhet och trafikinformatik, däribland system för hastighets- och rödljusövervakning.

Bransch
Industrivaror och -tjänster

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Stockholmsbörsen Kortnamn SGG ISIN-kod SE0020356244