Ändring av valberedningens i Sensys Gatso Group förslag inför årsstämman 2016

Valberedningen offentliggjorde den 15 april 2016 sitt förslag inför årsstämman om bland annat följande: fastställande av antalet styrelseledamöter, fastställande av styrelsearvode samt val av styrelse.

Valberedningen har efter det att förslaget offentliggjordes haft ytterligare diskussioner och har därefter beslutat att revidera sitt förslag genom att föreslå ytterligare en ledamot, Kerstin Sjöstrand, vilket även resulterat i ett justerat förslag avseende arvode. Valberedningens nya förslag avseende punkterna 12-14 blir därmed:
Antal styrelseledamöter: sex ordinarie ledamöter utan suppleanter

Styrelseledamöter: omval av Claes Ödman, Ingemar Skogö och Jochem Garritsen samt nyval av Katarina Staaf, Pia Hofstedt och Kerstin Sjöstrand. Gunnar Jardelöv, Karin Ahl och Helena Nordman-Knutson har avböjt omval

Information avseende Kerstin Sjöstrand, och de övriga föreslagna ledamöterna, finns tillgänglig på bolagets webbplats.

Styrelsearvode: arvodet till styrelsens ordförande utgår med 300 000 kronor. Arvodet till var och en av övriga stämmovalda styrelseledamöterna ska utgå med 175 000 kronor. Totalt arvode uppgår således till 1 175 000 kronor. 

Sensys Gatso Group AB är skyldig att offentliggöra informationen i detta pressmeddelande enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.

Informationen lämnades för offentliggörande kl 08:50  den 9 maj 2016.

För mer information:
Torbjörn Sandberg, VD
Mobil: 076-843 43 76
E-post: [email protected]

Sensys Gatso är en global ledare inom trafikledning och trafikstyrningslösningar för nationer, städer och vagnparksägare. Sensys Gatso har dotterbolag i Australien, Tyskland, Nederländerna, Sverige och USA samt en filial i Förenade Arabemiraten. Sensys Gatso-koncernens aktie är noterad på NASDAQ Stockholm. Koncernen har 154 anställda och är resultatet av en sammanslagning av Sensys Traffic AB och Gatso Beheer B.V. efter Sensys Traffics förvärv av Gatso Beheer.

För mer information, besök www.sensysgatso.com


Om Sensys Gatso Group

Sensys utvecklar, producerar och marknadsför system för trafiksäkerhet och trafikinformatik, däribland system för hastighets- och rödljusövervakning.

Bransch
Industrivaror och -tjänster

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Stockholmsbörsen Kortnamn SENS ISIN-kod SE0000567729