REG
Kommuniké från årsstämma i Real Fastigheter AB Real Fastigheter AB (publ) höll under tisdagen den 14 maj 2024 årsstämma varvid följande beslut fattades.
REG MAR
Real Fastigheter ABs siffror och nyckeltal förbättrade enligt delårsrapporten jan-mars 2024.                                   jan-mar 2024               (2023)Fastighetsvärde         1 286,7 Mkr             (1 173,3)Nettoomsättning           43,4 Mkr                 (38...
REG
Real Fastigheter AB (publ), listat på NGM Nordic SME, har idag offentliggjort årsredovisningen för räkenskapsåret 2023. Real Fastigheters årsredovisning 2023 har idag offentliggjorts och finns tillgänglig påbolagets hemsida https://www.realfastigheter.se/investor-relations/finansiella-rapporter/
REG
Kallelse till årsstämma i Real Fastigheter AB (publ) Aktieägarna i Real Fastigheter AB (publ), org. nr. 556865-1680 kallas härmed till årsstämma tisdagen den 14 maj 2024 kl. 10.00 i Advokatfirman Titov & Partners lokaler, Humlegård...
REG MAR
Real Fastigheter ABs siffror och nyckeltal enligt plan i bokslutskommunikén 2023. Utveckling under året 2023: • Nettoomsättning ökade till 159,7 Mkr (131,7) • Driftnettot ökade till 94,2 Mkr (69,4) • Rörelseresultatet ökade till 71,7 Mkr (50,3) • Årets result...
REG MAR
Real Fastigheter AB förbättrar siffror och nyckeltal i delårsrapporten januari-september 2023                                       januari-september                                       2023               (2022) Fastighetsvärde      1 298,5 Mkr    (1 136,2)Nettoomsättni...
REG MAR
Real Fastigheter avtalar om nybyggnation för befintlig hyresgäst i Nättraby, Karlskrona Real Fastigheter AB (publ) har avtalat om nyproduktion på fastigheterna Nättraby 23:73 och 23:76 i Nättraby, Karlskrona för hyresgästen NKT HV Cables AB till en nyproduktionskost...
REG
Real Fastigheter genomför stämmans beslut om sammanläggning av aktier med avstämningsdag den 28 augusti 2023 Årsstämman den 10 maj 2023 i Real Fastigheter AB (publ) beslutade om sammanläggning av aktier innebärandes att 500 befintliga aktier sammanläggs till en ny aktie. Styrelsen i Bol...
REG MAR
Real Fastigheter ABs siffror och nyckeltal förbättrade enligt delårsrapporten januari-juni 2023.                                                                                   januari-juni 2023        (2022)                                                        Fastighet...
REG MAR
Real Fastigheter avtalar om köp av fastighet i Köping med AB Volvo som största hyresgäst. Real Fastigheter AB (publ) har avtalat om köp av fastigheten Köping Sjötullen 1:57. Fastigheten har ett överenskommet fastighetsvärde om totalt 79,0 Mkr.
REG
Kommuniké från Årsstämma Real Fastigheter AB Kommuniké från årsstämma i Real Fastigheter AB
REG MAR
Real Fastigheter ABs siffror och nyckeltal förbättrade enligt delårsrapporten jan-mars 2023. Nu kompletterad med Q1 rapporten i pdf-format.                                                     jan-mar 2023     (2022) • Fastighetsvärde                  1 173,3 Mkr     (99...
REG MAR
Real Fastigheter ABs siffror och nyckeltal förbättrade enligt delårsrapporten jan-mars 2023                                                   jan-mar 2023       (2022) • Fastighetsvärde                  1 173,3 Mkr     (992,2) • Nettoomsättning                      38,...
REG
Real Fastigheter AB (publ) angående särskild upplysning i revisionsberättelsen Real Fastigheter AB (publ), avgav idag årsredovisning för 2022 och kompletterar tidigare pressmeddelande som publicerades 12:30, 18 april 2023 med information gällande revisorns...
REG
Real Fastigheter AB offentliggör årsredovisning för 2022. Real Fastigheter AB (publ), listat på NGM Nordic SME, har idag offentliggjort årsredovisningen för räkenskapsåret 2022.
REG
Kallelse till årsstämma i Real Fastigheter AB (publ) Aktieägarna i Real Fastigheter AB (publ), org. nr. 556865-1680 kallas härmed till årsstämma onsdagen den 10 maj 2023 kl. 10.00 i KANTER Advokatbyrås lokaler, Engelbrektsgatan 3,...
REG MAR
Real Fastigheter avtalar om köp av två fastigheter i Tranås samt en fastighet i Aneby Real Fastigheter AB (publ) har avtalat om köp av fastigheterna Tranås Telefonen 17,Tranås Telefonen 16 och Aneby Gladan 11. Fastigheterna har ett överenskommetfastighetsvärde om...
REG MAR
Real Fastigheter ABs siffror och nyckeltal förbättrade enligt bokslutskommunikén 2022.           Utveckling under året 2022: • Nettoomsättning ökade till 131,7 Mkr (80,4) • Driftnettot ökade till 69,4 Mkr (46,6) • Rörelseresultatet ökade till 50,3 Mkr (32,9) • Åre...

Om Real Fastigheter

Webbplats
www.realfastigheter.se
Bransch
Fastigheter

Prenumerera

Få löpande information från Real Fastigheter via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Kortnamn REAL ISIN-kod SE0020679025

IR-Kontakt

Fredrik Högbom IR-kontakt [email protected] +46 70 556 56 70