Pressmeddelanden

REG
Kommuniké från årsstämma i Real Fastigheter AB Real Fastigheter AB (publ) höll under tisdagen den 14 maj 2024 årsstämma varvid följande beslut fattades.
REG MAR
Real Fastigheter ABs siffror och nyckeltal förbättrade enligt delårsrapporten jan-mars 2024.                                   jan-mar 2024               (2023)Fastighetsvärde         1 286,7 Mkr             (1 173,3)Nettoomsättning           43,4 Mkr                 (38...
REG
Real Fastigheter AB (publ), listat på NGM Nordic SME, har idag offentliggjort årsredovisningen för räkenskapsåret 2023. Real Fastigheters årsredovisning 2023 har idag offentliggjorts och finns tillgänglig påbolagets hemsida https://www.realfastigheter.se/investor-relations/finansiella-rapporter/
REG
Kallelse till årsstämma i Real Fastigheter AB (publ) Aktieägarna i Real Fastigheter AB (publ), org. nr. 556865-1680 kallas härmed till årsstämma tisdagen den 14 maj 2024 kl. 10.00 i Advokatfirman Titov & Partners lokaler, Humlegård...
REG MAR
Real Fastigheter ABs siffror och nyckeltal enligt plan i bokslutskommunikén 2023. Utveckling under året 2023: • Nettoomsättning ökade till 159,7 Mkr (131,7) • Driftnettot ökade till 94,2 Mkr (69,4) • Rörelseresultatet ökade till 71,7 Mkr (50,3) • Årets result...
REG MAR
Real Fastigheter AB förbättrar siffror och nyckeltal i delårsrapporten januari-september 2023                                       januari-september                                       2023               (2022) Fastighetsvärde      1 298,5 Mkr    (1 136,2)Nettoomsättni...
Visa fler pressmeddelanden

Rapporter

Finansiell kalender

Delårsrapport Q2 2024 Delårsrapport
Delårsrapport Q3 2024 Delårsrapport

Om Real Fastigheter

Webbplats
www.realfastigheter.se
Bransch
Fastigheter

Prenumerera

Få löpande information från Real Fastigheter via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Kortnamn REAL ISIN-kod SE0020679025

IR-Kontakt

Fredrik Högbom IR-kontakt [email protected] +46 70 556 56 70