REGMAR

Real Fastigheter avtalar om nybyggnation för befintlig hyresgäst i Nättraby, Karlskrona

Real Fastigheter AB (publ) har avtalat om nyproduktion på fastigheterna Nättraby 23:73 och 23:76 i Nättraby,
Karlskrona för hyresgästen NKT HV Cables AB till en nyproduktionskostnad om ca 43 Mkr.

Nytt hyresavtal har tecknats mellan NKT HV Cables AB och Real Fastigheter AB om nyproduktion av en testhall på 1 565 m2.
Testhallen ska stå helt klar per 2024-10-01. Hyresavtalstiden sträcker sig över 10 år.

- Det är mycket glädjande att vi kan erbjuda en stark, befintlig hyresgäst nya lokaler när behovet växer. Särskilt glädjande är
detta när konjukturen är mindre gynnsam för investeringar, säger Michael Derk, VD Real Fastigheter AB.

Nacka den 11 oktober 2023 

För mer information, vänligen kontakta:
Verkställande direktör
Michael Derk
Tel: +46 733 87 18 02
E-post: [email protected]

Denna information är sådan information som Real Fastigheter AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt
EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg,
för offentliggörande den 11 oktober 2023 kl. 15.00 CET.

Om Real Fastigheter AB (publ)
Real Fastigheter förvaltar och förvärvar fastigheter inom lager, logistik och industri/tillverkning i och
i anslutning till centralorter i Sverige. Real Fastigheters aktie är listad på NGM Nordic SME.

För mer om bolaget, vänligen se: www.realfastigheter.se.


Om Real Fastigheter

Webbplats
www.realfastigheter.se
Bransch
Fastigheter

Prenumerera

Få löpande information från Real Fastigheter via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Kortnamn REAL ISIN-kod SE0020679025

IR-Kontakt

Fredrik Högbom IR-kontakt [email protected] +46 70 556 56 70