MONICA WERNEMAN LÄMNAR PAPILLY - STYRELSEN HAR PÅBÖRJAT SÖKPROCESSEN EFTER NY VD

Styrelsen i Papilly AB meddelar idag att Monica Werneman lämnar sin tjänst som VD för bolaget. Styrelsen har påbörjat processen att hitta en efterträdare med särskilt fokus på att driva och utveckla bolagets säljinsatser.

Styrelsens ordförande Sverker Littorin har under tiden utsetts till tillförordnad VD.

"Monica Werneman har gjort betydelsefulla insatser som VD för Papilly. Hon tog över som VD i en för bolaget kritisk tidpunkt och har på ett förtjänstfullt sätt städat upp i bolagets finanser, byggt upp organisationen och infrastrukturen kring bolaget samt återskapat vetenskaplig kredibilitet för det digitala antistressprogrammet. Monica Werneman efterlämnar ett välskött bolag där nödvändiga förberedande processer är genomförda till vilken en ny VD kan komma in och lägga full fokus på försäljning. Styrelsen vill rikta ett stort tack till Monica för det arbete hon gjort och styrelsen ser med tillförsikt på Papillys fortsatta utveckling", säger Sverker Littorin, styrelseordförande i Papilly.

2019-06-04

För ytterligare information:

Sverker Littorin, Styrelseordförande
Tel: 070-875 53 09
E-post: [email protected] 

Kontaktinformation Certified Adviser
Eminova Fondkommission AB
Tel: 08-684 211 00
E-post: [email protected] 

Papilly
Papillys interaktiva och banbrytande program har utvecklats i samarbete med ledande forskare och experter från bland annat Karolinska Institutet och Stressforskningsinstitutet. Syftet är att skapa lättillgängliga och effektiva verktyg som förebygger stress och ökar välmåendet. Genom Papillys vetenskapligt utprövade webb-program kan stressrelaterad ohälsa effektivt förebyggas vilket bidrar till välmående medarbetare, minskade kostnader och ökad lönsamhet. Bolagets aktie är noterat vid NASDAQ First North.

Informationen i denna rapport är sådan som Papilly AB, 556884-9920, är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 4 juni 2019 klockan 14:10 CET. Bolagets aktie är noterat vid NASDAQ First North. Bolagets Certified Adviser är Eminova FK.


Om Bonzun

Bonzuns affärsidé är att tillgängliggöra evidensbaserad information med hjälp av digitala tjänster för att förebygga ohälsa och bidra till ökat välmående.

Webbplats
www.bonzun.com
Bransch
Teknik

Prenumerera

Få löpande information från Bonzun via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn BONZUN ISIN-kod SE0017082506 Certified Adviser G&W Fondkommission

IR-Kontakt

Håkan Johansson tf Vd [email protected] 070 478 31 49