Pressmeddelanden

REG MAR
Bonzun AB (publ) Delårsrapport Q1 23/24 Bonzun AB (publ) - listat på Nasdaq First North Growth Market - släpper härmed delårsrapport  avseende oktober till december 2023.  Rapporten i sin helhet finns för digital nedla...
REG
KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I BONZUN AB (PUBL) Aktieägarna i Bonzun AB (publ), org. nr 556884-9920, kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 12 mars 2024, kl. 10.00 på Grev Turegatan 30 i Stockholm.
REG
Bonzun AB (publ) avser kalla till extra bolagsstämma den 12 mars 2024 Kallelsen sker separat. Som tidigare meddelats avser styrelsen i Bonzun verka för en nedsättning av aktiekapitalet i Bonzun. Denna avsikt kvarstår då värdet på Bonzuns aktier i d...
REG
Hair Back App simulerar nu hårtransplantationer med AI även på den svenska marknaden Hair Back App har nu lanserats i en ny förbättrad version som finns tillgänglig även på svenska för både iPhone och Android. Förutom på Google och Social media har appen nu även...
REG MAR
Bonzun skriver ner sitt aktieinnehav i Learning 2 Sleep till noll kronor Bonzun AB (publ) ("Bonzun") offentliggjorde den 6 juli 2023 att Bonzun ingått ett bindande aktieöverlåtelseavtal avseende överlåtelse av samtliga aktier i dotterbolaget Bonzun Ev...
REG
Bonzun fastställer avstämningsdag för utdelning av aktier i Learning 2 Sleep L2S AB (publ) Den 8 december beslutade bolagstämman i Bonzun AB (Bonzun) att dela ut del av bolagets innehav av aktier i Learning 2 Sleep L2S AB motsvarande 186 691 363 aktier till Bonzuns akt...
Visa fler pressmeddelanden

Rapporter

Finansiell kalender

Extra bolagsstämma Övrig händelse
Delårsrapport Q2 2023/2024 januari - mars 2024 Delårsrapport
Delårsrapport Q3 2023/2024 april - juni 2024 Delårsrapport
Bokslutskommuniké Q4 2023/2024 oktober 2023 - september 2024 Bokslutskommuniké
Årsredovisning 2023/2024 oktober 2023 - september 2024 Årsredovisning
Årsstämma 2023/2024 oktober 2023 - september 2024 Årsstämma

Om Bonzun

Bonzuns affärsidé är att tillgängliggöra evidensbaserad information med hjälp av digitala tjänster för att förebygga ohälsa och bidra till ökat välmående.

Webbplats
www.bonzun.com
Bransch
Teknik

Prenumerera

Få löpande information från Bonzun via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn BONZUN ISIN-kod SE0017082506 Certified Adviser G&W Fondkommission

IR-Kontakt

Håkan Johansson tf Vd [email protected] 070 478 31 49