Finansiell kalender

Extra bolagsstämma Övrig händelse
Delårsrapport Q2 2023/2024 januari - mars 2024 Delårsrapport
Delårsrapport Q3 2023/2024 april - juni 2024 Delårsrapport
Bokslutskommuniké Q4 2023/2024 oktober 2023 - september 2024 Bokslutskommuniké
Årsredovisning 2023/2024 oktober 2023 - september 2024 Årsredovisning
Årsstämma 2023/2024 oktober 2023 - september 2024 Årsstämma

Om Bonzun

Bonzuns affärsidé är att tillgängliggöra evidensbaserad information med hjälp av digitala tjänster för att förebygga ohälsa och bidra till ökat välmående.

Webbplats
www.bonzun.com
Bransch
Teknik

Prenumerera

Få löpande information från Bonzun via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn BONZUN ISIN-kod SE0017082506 Certified Adviser G&W Fondkommission

IR-Kontakt

Håkan Johansson tf Vd [email protected] 070 478 31 49