REG MAR
Rättelse: Bonzun AB (publ) offentliggjorde Årsredovisningen för 2023 (9 mån) utan revisionsberättelse Idag, den 21 november 2023, publiceras årsredovisningen tillsammans med revisionsberättelsen.
REG
Bonzun AB (publ) offentliggör Årsredovisningen för 2023 (9 mån) Bonzun AB (publ) meddelar härmed att årsredovisningen för räkenskapsåret 2023 (9 mån) har idag, fredag 17 november 2023, publicerats på bolagets hemsida. Rapporten i sin helhet f...
REG MAR
Bokslutskommuniké för januari - september 2023 (9 mån) Bonzun AB (publ) - listat på Nasdaq First North Growth Market - släpper härmed bokslutskommuniké avseende januari till september 2023. På en extra bolagsstämma som hölls den 17 a...
REG
KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I BONZUN AB (PUBL) Aktieägarna i Bonzun AB (publ), org. nr 556884-9920, kallas härmed till årsstämma fredagen den 8 december 2023, kl. 10.00 på Grev Turegatan 30 i Stockholm.
Nya hårtransplantations-appen genererar provisionsintäkter redan i oktober Bonzun samarbete med det holländska bolaget Wordapp har visat sig vara en omedelbar framgång. Som en följd av detta samarbete börjar Hairback appen generera provisionsintäkter ti...
REG
Hairback-appen finns nu tillgänglig för iPhone och Android I enlighet med det ingångna samarbetsavtalet mellan Bonzun och det holländska bolaget Wordapp BV är vi glada att meddela att appen Hairback nu har lanserats och finns tillgänglig...
REG MAR
BONZUN AB (publ) offentliggör Delårsrapport för andra kvartalet 2023 Bonzun AB (publ) - listat på Nasdaq First North Growth Market - släpper härmed delårsrapport avseende april  till juni 2023. Rapporten i sin helhet finns för digital nedladdning...
REG
BONZUN AB (publ) senarelägger koncernens delårsrapport för andra kvartalet 2023 Datum för publiceringen är tisdagen den 5 september 2023. Bonzun meddelar att delårsrapporten för andra kvartalet är försenad. Nytt datum för publicering är tisdagen den 5 septem...
REG
Styrelseordförande Håkan Johansson tillträder som tf VD i Bonzun AB (publ) Mot bakgrund av försäljningen av Bonzun Evolve AB följer, som tidigare annonserats, Bonzuns VD Bonnie Roupé nu med i den nya organisationen hos den förvärvande parten Learning 2...
REG
Bonzun fullföljer transaktionen med Learning 2 Sleep Bonzun AB (publ) ("Bonzun") offentliggjorde den 6 juli 2023 att det har ingått ett bindande aktieöverlåtelseavtal avseende överlåtelse av samtliga aktier i dotterbolaget Bonzun E...
REG
Kommuniké från extra bolagsstämma i Bonzun den 17 augusti 2023 Bonzun AB (publ) ("Bonzun" eller "Bolaget") har hållit extra bolagsstämma i dag den 17 augusti 2023. Nedan följer en sammanfattning av stämmans beslut.
REG
Bonzun offentliggör informationsdokument med anledning av försäljningen av Bonzun Evolve AB till Learning 2 Sleep Bonzun AB (publ) ("Bonzun") offentliggjorde den 6 juli 2023 att det har ingått ett bindande aktieöverlåtelseavtal avseende överlåtelse av samtliga aktier i dotterbolaget Bonzun E...
REG
Rättelse avseende teckningskurs i tidigare kommunicerad kvittningsemission Bonzun AB (publ) ("Bonzun") offentliggjorde den 6 juli 2023 att det har ingått ett bindande aktieöverlåtelseavtal avseende överlåtelse av samtliga aktier i dotterbolaget Bonzun E...
REG
KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I BONZUN AB (PUBL) Aktieägarna i Bonzun AB (publ), org. nr 556884-9920, ("Bolaget" eller "Bonzun") kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 17 augusti 2023 kl. 10.00 på Grev Turegatan 30...
REG MAR
Bonzun ingår avtal om försäljning av Bonzun Evolve AB till Learning 2 Sleep i syfte att skapa en gemensam digital hälsokoncern Bonzun AB (publ) ("Bonzun") har i dag ingått ett bindande aktieöverlåtelseavtal avseende överlåtelse av samtliga aktier i dotterbolaget Bonzun Evolve AB ("Dotterbolaget") till Le...
REG
Rättelse: Kommuniké från årsstämma i Bonzun AB den 8 juni 2023 rättelsen avser datum för stämman, vilket felaktigt tidigare angivits som Maj
REG
Kommuniké från årsstämma i Bonzun AB den 8 maj 2023 Stämman fattade följande beslut:· Stämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen samtkoncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.· Stämman beviljade styrelsele...
REG MAR
BONZUN AB (publ) offentliggör Delårsrapport för första kvartalet 2023 Bonzun AB (publ) - listat på Nasdaq First North Growth Market - släpper härmed delårsrapport avseende januari till mars 2023. Rapporten i sin helhet finns för digital nedladdning...

Om Bonzun

Bonzuns affärsidé är att tillgängliggöra evidensbaserad information med hjälp av digitala tjänster för att förebygga ohälsa och bidra till ökat välmående.

Webbplats
www.bonzun.com
Bransch
Teknik

Prenumerera

Få löpande information från Bonzun via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn BONZUN ISIN-kod SE0017082506 Certified Adviser G&W Fondkommission

IR-Kontakt

Håkan Johansson tf Vd [email protected] 070 478 31 49