Dokument

Datum Rubrik
Emissionsmemorandum
EU tillväxtprospekt
Emissionsfolder
Anmälningssedel utan stöd av uniträtter
Anmälningssedel med stöd av uniträtter
Bonzun bolagsbeskrivning
Anmälningssedel
Inbjudan till teckning av aktier - Teaser
Inbjudan till teckning av aktier i Papilly AB (publ)
Anmälningssedel för teckning av aktier (SE0005849205) i Papilly AB (publ) (556884-9920) utan stöd av teckningsrätter
Inbjudan till teckning av aktier i Papilly
Anmälningssedel för teckning av aktier i Papilly utan stöd av teckningsrätter
Papilly Inbjudan till deltagande i nyemission Teckningstid 16 - 30 maj 2018
Papilly Inbjudan till deltagande i nyemission
Anmälningssedel för teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter
Anmälningssedel utan företrädesrätt
Inbjudan till teckning av konvertibler i Papilly

Om Bonzun

Bonzuns affärsidé är att tillgängliggöra evidensbaserad information med hjälp av digitala tjänster för att förebygga ohälsa och bidra till ökat välmående.

Webbplats
www.bonzun.com
Bransch
Teknik

Prenumerera

Få löpande information från Bonzun via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn BONZUN ISIN-kod SE0017082506 Certified Adviser G&W Fondkommission