REG MAR
DELÅRSRAPPORT Q1-Q3, januari - september 2023 för Kentima Holding AB (publ) Org.nr 556590-2151, Staffanstorp, 23 november 2023 Under tredje kvartalet påverkades koncernomsättningen negativt, av en minskad efterfrågan inom flera kundsegment, och uppgick till 10 837 (14 888) KSEK. Nedgången kom främst från...
KENTIMA LANSERAR EN NY SERIE INDUSTRIDATORER Idag lanserar Kentima OE500 RAPID, en helt ny serie robusta och passivt kylda industridatorer med hög prestanda och kvalitet. Den nya OE500 Rapid-serien kompletterar den nuvarand...
KENTIMA LANSERAR ETHIRIS VMS 15.2 Idag lanserar Kentima en ny version av Ethiris Video Management Software (VMS), en av marknadens kraftfullaste och mest avancerade mjukvaror för professionell videoövervakning. V...
KENTIMA LANSERAR WIDEQUICK HMI/SCADA/PSIM 13.2 WideQuick HMI/SCADA/PSIM från Kentima är en av marknadens mest flexibla och användbara mjukvaror för att skapa överordnade grafiska övervakningssystem. Med hög intensitet vidareu...
KENTIMA PRESENTERADE PÅ AKTIEDAGEN I LUND VD Kent Nilsson presenterade bolaget på Aktiedagen, som anordnas av Aktiespararna, i Lund den 9 oktober.
REG MAR
HALVÅRSRAPPORT Q1-Q2, januari - juni 2023 för Kentima Holding AB (publ) Org.nr 556590-2151, Staffanstorp, 24 augusti 2023 Kentimas andra kvartal präglades av en kraftig resultatförbättring och en ökad bruttovinst. Under Q2 uppgick resultatet före avskrivningar (EBITDA) till 2 305 (1 410) KSEK och rö...
REG MAR
FÖRNYAT AVTAL MELLAN KENTIMA OCH SANDVIK Kentima Holding, org.nr 556590-2151, Staffanstorp, 30 juni 2023 Kentima och Sandvik förlänger ett redan långt samarbete med ett nytt avtal. Det senaste avtalet har löpt på sedan 2015 och har förlängts med två år i taget. Kentima har nu skrivi...
REG
Kommuniké från årsstämma i Kentima Holding AB (publ) Org.nr 556590-2151, Staffanstorp, 16 maj 2023 Idag den 16 maj 2023 avhölls årsstämma i Kentima Holding AB (publ), org.nr. 556590-2151. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades.
REG MAR
DELÅRSRAPPORT Q1, januari - mars 2023 för Kentima Holding AB (publ) Org.nr 556590-2151, Staffanstorp, 11 maj 2023 Kentima levererar en stark Q1-rapport och efterfrågan på bolagets Egenutvecklade Produkter, inom Automation och Säkerhet, fortsätter öka. Trenden förstärktes under första kvartal...
REG
Kentima Holding AB (publ) publicerar Årsredovisning för 2022 Org.nr 556590-2151, Staffanstorp, 20 april 2023 Årsredovisningen för Kentima Holding AB (publ) finns från och med idag den 20 april 2023 tillgänglig på bolagets hemsida.
REG
KALLELSE till årsstämma 2023, i Kentima Holding AB (publ) Aktieägarna i Kentima Holding AB (publ), 556590-2151, kallas härmed till årsstämma tisdagen den 16 maj 2023 kl. 15.00. Registrering sker kl. 14:30-14:45. Stämman hålls på Råbylu...
REG MAR
BOKSLUTSKOMMUNIKÉ, januari - december 2022 för Kentima Holding AB (publ) Org.nr 556590-2151, Staffanstorp, 16 mars 2023 Under 2022 uppgick koncernomsättningen till 63 370 KSEK, vilket är en ökning med 11 procent jämfört med samma 12-månadersperiod föregående år. Under Q4 nådde försäljningen inom a...
REG MAR
DELÅRSRAPPORT Q1-Q3, januari - september 2022 för Kentima Holding AB (publ) Org.nr 556590-2151, Staffanstorp, 17 november 2022 Kentima presenterar återigen en stark kvartalsrapport som också innehåller positiva framtidsutsikter. Bolaget redovisar; Ökad omsättning, ökad bruttovinst, ökad försäljning av Eg...
REG MAR
HALVÅRSRAPPORT Q1-Q2, januari - juni 2022 för Kentima Holding AB (publ) Org.nr 556590-2151, Staffanstorp, 25 augusti 2022 Kentima presenterar ännu en stark rapport som bland annat bjuder på rekordhög omsättning och bruttovinst. Omsättningen under Q2 ökade med 21 procent och uppgick till 18 205 (15 0...
REG
Kommuniké från årsstämma i Kentima Holding AB (publ) Org.nr 556590-2151, Staffanstorp, 19 maj 2022 Idag den 19 maj 2022 avhölls årsstämma i Kentima Holding AB (publ), org.nr. 556590-2151. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades.
REG MAR
DELÅRSRAPPORT Q1, januari - mars 2022 för Kentima Holding AB (publ) Kentima ökar kontinuerligt sina marknadsandelar och fortsätter stärka sina positioner på marknaden och presenterar idag ännu ett framgångsrikt kvartal med god tillväxt och krafti...
REG
Kentima Holding AB (publ) publicerar Årsredovisning för ett förlängt räkenskapsår, 18 månader, juli 2020-december 2021 Årsredovisningen för Kentima Holding AB (publ) finns från och med idag den 21 april 2022 tillgänglig på bolagets hemsida.
REG
KALLELSE till årsstämma 2022, i Kentima Holding AB (publ) Aktieägarna i Kentima Holding AB (publ), 556590-2151, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 19 maj 2022 kl. 15.00. Registrering sker kl. 14:30-14:45. Stämman hålls på Elite...

Om Kentima

Prenumerera

Få löpande information från Kentima via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn KENH ISIN-kod SE0005100757 Certified Adviser VÄSTRA HAMNEN CORPORATE FINANCE AB