Handelsinformation

Kortnamn KENH
Kurs ()
Förändring ()
Finansiella instrument
Kortnamn ISIN-kod Marknad
KENH SE0005100757 Nasdaq First North Growth Market

Om Kentima

Prenumerera

Få löpande information från Kentima via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn KENH ISIN-kod SE0005100757 Certified Adviser VÄSTRA HAMNEN CORPORATE FINANCE AB