Pressmeddelanden

REG MAR
DELÅRSRAPPORT Q1-Q3, januari - september 2023 för Kentima Holding AB (publ) Org.nr 556590-2151, Staffanstorp, 23 november 2023 Under tredje kvartalet påverkades koncernomsättningen negativt, av en minskad efterfrågan inom flera kundsegment, och uppgick till 10 837 (14 888) KSEK. Nedgången kom främst från...
KENTIMA LANSERAR EN NY SERIE INDUSTRIDATORER Idag lanserar Kentima OE500 RAPID, en helt ny serie robusta och passivt kylda industridatorer med hög prestanda och kvalitet. Den nya OE500 Rapid-serien kompletterar den nuvarand...
KENTIMA LANSERAR ETHIRIS VMS 15.2 Idag lanserar Kentima en ny version av Ethiris Video Management Software (VMS), en av marknadens kraftfullaste och mest avancerade mjukvaror för professionell videoövervakning. V...
KENTIMA LANSERAR WIDEQUICK HMI/SCADA/PSIM 13.2 WideQuick HMI/SCADA/PSIM från Kentima är en av marknadens mest flexibla och användbara mjukvaror för att skapa överordnade grafiska övervakningssystem. Med hög intensitet vidareu...
KENTIMA PRESENTERADE PÅ AKTIEDAGEN I LUND VD Kent Nilsson presenterade bolaget på Aktiedagen, som anordnas av Aktiespararna, i Lund den 9 oktober.
REG MAR
HALVÅRSRAPPORT Q1-Q2, januari - juni 2023 för Kentima Holding AB (publ) Org.nr 556590-2151, Staffanstorp, 24 augusti 2023 Kentimas andra kvartal präglades av en kraftig resultatförbättring och en ökad bruttovinst. Under Q2 uppgick resultatet före avskrivningar (EBITDA) till 2 305 (1 410) KSEK och rö...
Visa fler pressmeddelanden

Rapporter

Video

Finansiell kalender

Om Kentima

Prenumerera

Få löpande information från Kentima via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn KENH ISIN-kod SE0005100757 Certified Adviser VÄSTRA HAMNEN CORPORATE FINANCE AB