REGMAR

DELÅRSRAPPORT Q1, januari - mars 2024 för Kentima Holding AB (publ) Org.nr 556590-2151, Staffanstorp, 16 maj 2024

Första kvartalet påverkades av en fortsatt svag efterfrågan inom flera kundsegment och koncernomsättningen minskade till 13 950 (18 135) KSEK. Försäljningen av Egenutvecklade produkter var rekordhög under föregående år, Q1 2023, men under Q1 2024 minskade försäljningen till 5 247 (8 201) KSEK. Även Kundanpassade Styrsystem påverkades av det rådande konjunkturläget och försäljningen minskade med 779 KSEK, jämfört med samma period förgående år. Rörelseresultatet uppgick under Q1 till -157 (1 380) KSEK. Kentima fortsätter sina offensiva framtidssatsningar inom utveckling, marknadsföring och försäljning. Under april - maj genomförs Kentima Exploring Days på nio platser i Sverige, från Lund i söder till Luleå i norr. På eventen förhandsvisas nya, och för den framtida tillväxten, betydelsefulla produkter, programversioner och koncept. Mottagandet har varit mycket positivt och lansering kommer ske senare under 2024.

RAPPORTPERIOD Q1, 3 MÅNADER (januari-mars 2024)

 • Nettoomsättningen uppgick till 13 950 (18 135) KSEK.
 • Personalkostnaderna uppgick till 5 111 (5 720) KSEK.
 • Övriga externa kostnader uppgick till 2 191 (1 986) KSEK.
 • Resultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 1 009 (2 554) KSEK.
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -157 (1 380) KSEK. Periodens resultat före skatt uppgick till -544 (1 035) KSEK.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 409 (395) KSEK. Totalt uppgick kassaflödet till -498 (729) KSEK.
 • Tillgängliga likvida medel vid periodens utgång, den 31 mars, uppgick till 3 106 (4 968) KSEK inklusive en outnyttjad checkräkningskredit om 2 947 (3 958) KSEK.


Utdrag från VD HAR ORDET - ladda ner rapporten för att läsa hela VD HAR ORDET.

"Inledningen av 2024 har varit utmanande för oss, men också inspirerande då vi haft stort fokus på flera viktiga framtidssatsningar. Vi har haft några svagare kvartal där försäljningen inte alls nått upp till de nivåer vi räknat med. Självklart är jag inte nöjd men upplever att nedgången i flera avseenden beror på yttre faktorer som varit svåra att förutspå och därför har det också varit svårt att förhindra de negativa effekterna.

Jag är övertygad om att våra stora framtidssatsningar på nya produkter, programversioner, lösningar och koncept för att kunna skapa totala system är rätt väg framåt och en viktig strategi för att stärka vår position på marknaden. Jag ser en stor tillväxtpotential för våra mjukvaror Ethiris VMS och WideQuick HMI/SCADA. Försäljningen av mjukvarorna kommer accelerera med hjälp av våra nya koncept inom automation, samt våra helhetslösningar inom videoövervakning.

Även om marknaden är avvaktande får vi fortsatt många positiva signaler, inte minst från alla vi möter under vår pågående roadshow, Kentima Exploring Days. Under perioden 11 april - 23 maj genomför vi Kentima Exploring Days på nio platser runt om i Sverige, från Lund i söder till Luleå i norr. Totalt har närmare 300 personer anmält sig och närvarat vid våra event.

Kentima har under de senaste tolv kvartalen levererat positivt EBITDA-resultat under samtliga kvartal och även uppnått ett positivt rörelseresultat tio av dessa kvartal. Samtidigt har vi gjort stora investeringar, d.v.s. aktiverat utvecklingskostnader, men även tagit stora utvecklingskostnader direkt i resultaträkningen, allt för att bygga ett framgångsrikt Kentima på lång sikt.

Som VD och huvudägare ser jag långsiktigt på alla beslut vi tar och de olika aktiviteter vi genomför. Trots en del motgångar under de senaste kvartalen ser jag mycket positivt på framtiden. Vi har en väl fungerande organisation med kunniga och engagerade medarbetare som med stort engagemang omvandlar innovativa idéer till attraktiva produkter och unika lösningar. Min bedömning är att de närmaste kvartalen innebär fortsatta utmaningar där vi fortsätter påverkas av det rådande konjunkturläget inom vissa branscher, samtidigt arbetar vi med flera spännande projekt och potentiella affärer och ser därför positivt på framtiden, framför allt senare delen av 2024 och följande år."

Till Delårsrapport Q1, 3 månader, januari-mars 2024>>

För mer information vänligen kontakta:
Kent Nilsson, VD
E-post: [email protected]
Telefon: +46 (0)46-25 30 40

Denna information är sådan information som Kentima Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 maj 2024 kl. 07:30 CEST.

Om Kentima
Kentima utvecklar, tillverkar och säljer högteknologiska mjuk- och hårdvaruprodukter. Försäljningen sker främst till systemintegratörer som levererar system, produkter och lösningar inom Automations- och Säkerhetsbranschen. Produkternas huvudsakliga syfte är att effektivt övervaka och visualisera olika typer av information, t.ex. processövervakning, fastighetsautomation, videoövervakning och överordnade säkerhetssystem. Genom att använda produkter från Kentima får kunderna ett konkurrenskraftigt och framtidssäkert system som enkelt kan integreras med andra system och produkterna används över hela världen, inom allt från offentliga miljöer, infrastruktur, skolor, sjukhus, flygplatser, idrottsarenor till fastigheter, maskiner, gruvor och olika industrianläggningar. Produkternas höga kvalité, flexibilitet i kombination med flera unika egenskaper ger ett betydande mervärde för kunderna. Kentima har lång erfarenhet och hög produktkunskap inom båda branscherna och arbetar för en god tillväxt och lönsamhet.

 

Produktområden Kentima AB

 • WideQuick® HMI/SCADA Software
 • Oe Industrial Computers
 • WideQuick® Operator Panels/Boxes
 • Ethiris® Video Management Software
 • Ethiris® NVR, Ethiris® NVC and Ethiris® NVP
 • Ethiris® NVRN Rack Solutions
 • WideQuick® PSIM Software

 

Kentima Holding AB är noterat på Nasdaq First North Growth Market.

Kentima AB och Kentima Control R&D AB är helägda dotterbolag till Kentima Holding AB.

Certified Adviser är Västra Hamnen Corporate Finance AB, telefon: 040-20 02 50, e-mail: [email protected]


Om Kentima

Prenumerera

Få löpande information från Kentima via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn KENH ISIN-kod SE0005100757 Certified Adviser VÄSTRA HAMNEN CORPORATE FINANCE AB