REGMAR

KENTIMA FÅR EN STOR ORDER VÄRD 10,8 MSEK

Kentima har idag signerat ett kontrakt för ett stort projekt som avser leverans av bolagets Egenutvecklade säkerhetsprodukter samt spetskonsulting och ordervärdet uppgår till 10,8 MSEK. Ordern är den största Kentima hittills tagit inom Egenutvecklade Produkter och ger bolaget ökade möjligheter att ta fler större och betydande affärer framöver. Produkterna i projektet ska installeras på, och övervaka viktiga funktioner vid ett av Sveriges skyddsobjekt, som även är kunden. Leverans är planerad under 2025.
Kentima Holding AB (publ) Org.nr 556590-2151, Staffanstorp, 9 juli 2024

Kentima kommer leverera ett kraftfullt och driftsäkert system för avancerad och professionell videoövervakning. Leveransen består till största delen av bolagets Egenutvecklade Produkter från affärsområdet Säkerhet. Systemets centrala del består av flera Ethiris® NVRN Rack Solutions som innehåller Ethiris® Video Management Software. Produkterna från Kentima passar utmärkt för den här typen av stora och komplexa anläggningar, där det ställs extra höga krav på funktionalitet, prestanda och driftsäkerhet.

Ethiris® VMS och system med Ethiris® NVRN Rack Solutions från Kentima finns installerade vid ett flertal säkerhetskritiska anläggningar, både i Sverige och Europa, som till exempel domstolsverk, fängelser, flygplatser, hamnar med mera. Bedömningen är att denna order kommer öka intresset för bolagets produkter ytterligare bland systemintegratörer, installatörer, konsulter och slutkunder. Ordern stärker bolagets positioner på marknaden för säkerhetsprodukter, både i Sverige och internationellt, och den ökar även möjligheterna till likande affärer för Kentima framöver.

"Denna order visar hur väl våra produkter för videoövervakning passar in i stora och komplexa anläggningar där funktionalitet, prestanda, stabilitet, tillförlitlighet och driftsäkerhet är extremt viktigt.

Detta är en viktig och mycket betydelsefull order för Kentima och ännu ett bevis på att vi lyckats nå de högt ställda kraven och målen som vi har satt upp i vårt utvecklingsarbete. Kentima satsar mycket stora resurser på produktutveckling och en viktig målsättning i vårt utvecklingsarbete är att våra system ska vara driftsäkra och klara av de extremt höga krav som ställs på övervakning av komplexa, stora och säkerhetskritiska anläggningar.

Jag är mycket stolt över den styrka och kvalitet vi har i vårt arbete och som genomsyrar våra produkter och hela företaget, både inom Automation och Säkerhet. Vårt team inom affärsområdet Säkerhet har utfört ett fantastiskt arbete som banat väg till denna order, avslutar VD Kent Nilsson."

För mer information vänligen kontakta:
Kent Nilsson, VD
E-post: [email protected]
Telefon: +46 (0)46-25 30 40

Denna information är sådan information som Kentima Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 9 juli 2024 kl. 15:55 CEST.

Om Kentima

Kentima utvecklar, tillverkar och säljer högteknologiska mjuk- och hårdvaruprodukter. Försäljningen sker främst till systemintegratörer som levererar system, produkter och lösningar inom Automations- och Säkerhetsbranschen. Produkternas huvudsakliga syfte är att effektivt övervaka och visualisera olika typer av information, t.ex. processövervakning, fastighetsautomation, videoövervakning och överordnade säkerhetssystem. Genom att använda produkter från Kentima får kunderna ett konkurrenskraftigt och framtidssäkert system som enkelt kan integreras med andra system och produkterna används över hela världen, inom allt från offentliga miljöer, infrastruktur, skolor, sjukhus, flygplatser, idrottsarenor till fastigheter, maskiner, gruvor och olika industrianläggningar. Produkternas höga kvalité, flexibilitet i kombination med flera unika egenskaper ger ett betydande mervärde för kunderna. Kentima har lång erfarenhet och hög produktkunskap inom båda branscherna och arbetar för en god tillväxt och lönsamhet.

Produktområden Kentima AB

  • WideQuick® HMI/SCADA Software
  • Oe Industrial Computers
  • WideQuick® Operator Panels/Boxes
  • Ethiris® Video Management Software
  • Ethiris® NVR, Ethiris® NVC and Ethiris® NVP
  • Ethiris® NVRN Rack Solutions
  • WideQuick® PSIM Software

 

Kentima Holding AB är noterat på Nasdaq First North Growth Market.

Kentima AB och Kentima Control R&D AB är helägda dotterbolag till Kentima Holding AB.

Certified Adviser är Västra Hamnen Corporate Finance AB, telefon: 040-20 02 50, e-mail: [email protected]


Om Kentima

Prenumerera

Få löpande information från Kentima via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn KENH ISIN-kod SE0005100757 Certified Adviser VÄSTRA HAMNEN CORPORATE FINANCE AB