REG MAR
Glycorex Transplantation AB (GTAB B): Bokslutskommuniké 2023 Oktober - december 2023·    Nettoomsättning: 7,7 miljoner kronor (9,4)·    Rörelseresultat: -16,7 miljoner kronor (-1,8)·    Periodens resultat: -16,6 miljoner kronor (-1,9)·...
Glycorex Transplantation (GTAB B): Sluter avtal med distributör i Rumänien Glycorex Transplantation AB (publ) kan meddela att bolaget har slutit avtal med en distributör i Rumänien för bolagets produkt, Glycosorb® ABO.
REG MAR
Ingår avtal med Bio-Rad Laboratories, Inc. Bio-Rad Laboratories, Inc. (NYSE: BIO och BIOb) är en globalt verksamt ledande aktör inom life science forskning och klinisk diagnostik. Deras kunder inkluderar universitet, fors...
REG MAR
Delårsrapport januari - september 2023 Juli - september 2023 • Nettoomsättning: 6,2 miljoner kronor (8,8) • Rörelseresultat: -5,4 miljoner kronor (-0,8) • Periodens resultat: -5,5 miljoner kronor (-0,8) • Resultat pe...
Glycorex Transplantation AB: Ny styrelse börjat sitt arbete Den styrelse som valdes vid extra bolagsstämma 16 november 2023 i Lund har börjat sitt arbete. Styrelsen har utsett Björn Larsson som ordförande. Övriga ledamöter är Fredrik Joha...
REG
Glycorex Transplantation AB senarelägger delårsrapport för det tredje kvartalet 2023 Glycorex Transplantation AB (publ) har idag beslutat att senarelägga publiceringen av Bolagets delårsrapport för det tredje kvartalet 2023. Delårsrapporten var planerad att publi...
REG
Extra stämma 16 nov 2023 Glycorex Transplantation AB höll den 16 november 2023 extra bolagsstämma. Stämman valde som ny styrelse Björn Larsson, Fredrik Johansson, Kurt Nilsson, Joakim Jagorstrand och And...
Glycorex Transplantation AB: Kandidater till styrelsen Aktieägare har lämnat förslag till kandidater till styrelsen att väljas vid den extra bolagsstämman 16 november 2023. Som ledamöter föreslås Björn Larsson, Joakim Jagorstrand, Fr...
REG MAR
Ny VD utsedd Styrelsen har vid styrelsemöte igår som ny VD utsett Johan Nilsson.
REG
Kallelse extra bolagsstämma Aktieägarna i GLYCOREX TRANSPLANTATION AB (publ), org. nr. 556519-7372, NGM-noterat, kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 16 november 2023 kl. 10.00 i Ideon Gatewa...
REG MAR
Styrelse och VD avgår Samtliga styrelseledamöter i Glycorex Transplantation AB lämnar sina uppdrag i förtid. Bolaget kommer inom kort kalla till en extra bolagsstämma som genomförs i början av novembe...
REG MAR
Delårsrapport januari - juni 2023 April - juni 2023 • Nettoomsättning: 9,1 miljoner kronor (11,2) • Rörelseresultat: -3,9 miljoner kronor (-1,7) • Periodens resultat: -3,9 miljoner kronor (-1,7) • Resultat per a...
REG MAR
Förändringar i styrelsen Kurt Nilsson utträder ur Glycorex styrelse. Grundaren Kurt Nilsson har meddelat att han utträder ur styrelsen för Glycorex Transplantation AB. Kurt Nilson har suttit i bolagets s...
REG MAR
Delårsrapport januari - mars 2023 Januari - mars 2023 • Nettoomsättning: 7,0 miljoner kronor (6,8) • Rörelseresultat: -4,3 miljoner kronor (-4,0) • Periodens resultat: -4,3 miljoner kronor (-4,1) • Resultat per...
REG MAR
Kallelse till årsstämma 30 maj Uppdaterat pressmeddelande med bifogad kallalese. Aktieägarna i Glycorex Transplantation AB kallas till årsstämma den 30 maj 2023.Stämman kommer att hållas på Ideon Gateway, Lund...
REG MAR
Kallelse till årsstämma 30 maj 2023 Aktieägarna i Glycorex Transplantation AB kallas till årsstämma den 30 maj 2023Stämman kommer att hållas på Ideon Gateway, Lund, och avhandla sedvanliga frågor såsom fastställels...
REG
Årsredovisning 2022 Glycorex Transplantation AB (publ) Idag publicerar Glycorex Transplantation AB (publ) sin årsredovisning för 2022. Årsredovisningen finns bilagd detta pressmeddelande som en pdf samt i ESEF-format (European Single...
Publicerad studie från USA visar lovande resultat vid användningen av Glycosorb® ABO för framtagning av lågtiter blodgrupp 0 helblod Den första pilotstudien där Glycosorb® ABO har använts för att minska anti-A/B antikroppstitrar i blodgrupp O helblod har publicerats. Studien genomfördes vid University of Roche...

Om Glycorex

Glycorex är ett medicintekniskt bolag med en teknologi som på molekylnivå selekterar och avlägsnar specifika antikroppar i blodet. Bolagets fokusområden är inom transplantation, blodtransfusion och blodprodukter samt autoimmuna sjukdomar. Produktutveckling och produktion sker i Lund. Försäljning sker via egna säljkanaler samt i samarbete med distributörer på utvalda marknader där den största marknaden är Europa.

Webbplats
www.glycorex.com/se
Bransch
Sjukvård

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic Growth Market Kortnamn GTAB-B ISIN-kod SE0000524530