Pressmeddelanden

REG MAR
Ingår avtal med Bio-Rad Laboratories, Inc. Bio-Rad Laboratories, Inc. (NYSE: BIO och BIOb) är en globalt verksamt ledande aktör inom life science forskning och klinisk diagnostik. Deras kunder inkluderar universitet, fors...
REG MAR
Delårsrapport januari - september 2023 Juli - september 2023 • Nettoomsättning: 6,2 miljoner kronor (8,8) • Rörelseresultat: -5,4 miljoner kronor (-0,8) • Periodens resultat: -5,5 miljoner kronor (-0,8) • Resultat pe...
Glycorex Transplantation AB: Ny styrelse börjat sitt arbete Den styrelse som valdes vid extra bolagsstämma 16 november 2023 i Lund har börjat sitt arbete. Styrelsen har utsett Björn Larsson som ordförande. Övriga ledamöter är Fredrik Joha...
REG
Glycorex Transplantation AB senarelägger delårsrapport för det tredje kvartalet 2023 Glycorex Transplantation AB (publ) har idag beslutat att senarelägga publiceringen av Bolagets delårsrapport för det tredje kvartalet 2023. Delårsrapporten var planerad att publi...
REG
Extra stämma 16 nov 2023 Glycorex Transplantation AB höll den 16 november 2023 extra bolagsstämma. Stämman valde som ny styrelse Björn Larsson, Fredrik Johansson, Kurt Nilsson, Joakim Jagorstrand och And...
Glycorex Transplantation AB: Kandidater till styrelsen Aktieägare har lämnat förslag till kandidater till styrelsen att väljas vid den extra bolagsstämman 16 november 2023. Som ledamöter föreslås Björn Larsson, Joakim Jagorstrand, Fr...
Visa fler pressmeddelanden

Rapporter

Video

Finansiell kalender

Bokslutskommuniké 2023 Bokslutskommuniké

Om Glycorex

Glycorex är ett medicintekniskt bolag med en teknologi som på molekylnivå selekterar och avlägsnar specifika antikroppar i blodet. Bolagets fokusområden är inom transplantation, blodtransfusion och blodprodukter samt autoimmuna sjukdomar. Produktutveckling och produktion sker i Lund. Försäljning sker via egna säljkanaler samt i samarbete med distributörer på utvalda marknader där den största marknaden är Europa.

Webbplats
www.glycorex.com/se
Bransch
Sjukvård

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic Growth Market Kortnamn GTAB-B ISIN-kod SE0000524530