Gesynta Pharma's drug candidate GS-073 approved for clinical development in chronic inflammatory pain Stockholm, August 24, 2023 - Gesynta Pharma AB today announces that the Swedish Medical Products Agency has approved the company's application to initiate a clinical phase I stud...
Gesynta Pharmas läkemedelskandidat GS-073 godkänd för klinisk utveckling mot kronisk inflammatorisk smärta Stockholm, 24 augusti 2023 - Gesynta Pharma AB meddelar idag att bolagets ansökan om att starta en klinisk fas I-studie med GS-073 har beviljats av Läkemedelsverket. GS-073 utvec...
Gesynta Pharma's drug candidate GS-248 for the treatment of endometriosis receives WHO-assigned INN vipoglanstat Stockholm, May 22, 2023 - Gesynta Pharma AB today announces that the company's drug candidate GS-248 has been assigned the substance name vipoglanstat as recommended non-propriet...
Gesynta Pharmas läkemedelskandidat GS-248 för behandling av endometrios tilldelas INN-namnet vipoglanstat av WHO Stockholm, 22 maj 2023 - Gesynta Pharma AB meddelar idag att WHO har tilldelat bolagets läkemedelskandidat GS-248 substansnamnet vipoglanstat som rekommenderat icke-proprietärt n...
Gesynta Pharma prepares Phase II study of GS-248 in endometriosis following ground-breaking data from a preclinical proof-of-concept study Stockholm, Sweden, October 20, 2022 - Gesynta Pharma AB today announces the decision to advance the development of its clinical-stage drug candidate GS-248 in endometriosis - a c...
Gesynta Pharma förbereder fas II-studie med GS-248 i endometrios efter att banbrytande resultat uppnåtts i preklinisk proof-of-concept-studie Stockholm, 20:e oktober 2022 - Gesynta Pharma AB meddelar idag att man beslutat att gå vidare med utvecklingen av den kliniska läkemedelskandidaten GS-248 som en potentiell ny be...
Gesynta Pharma rapporterar resultat från en explorativ klinisk studie av läkemedelskandidaten GS-248 Stockholm, 8:e september 2022 - Gesynta Pharma AB meddelar idag resultat från en explorativ klinisk fas II-studie av läkemedelskandidaten GS-248 i patienter med systemisk skleros...
Gesynta Pharma presents results from an exploratory clinical study of its drug candidate GS-248 Stockholm, Sweden, September 8 2022 - Gesynta Pharma AB today announces results from an exploratory Phase II study of the candidate drug GS-248 in systemic sclerosis patients. GS...
Gesynta Pharma har slutfört patientrekryteringen till sin pågående fas II-studie i systemisk skleros Stockholm, 12:e juli 2022 - Gesynta Pharma AB meddelar idag att samtliga patienter rekryterats till bolagets kliniska fas II-studie med läkemedelskandidaten GS-248, som utvärdera...
Gesynta Pharma completes patient enrollment in its Phase II study in systemic sclerosis Stockholm, Sweden, 12 July 2022 - Gesynta Pharma AB today announces that all patients have been recruited for the company's clinical Phase II study with the drug candidate GS-248...
Gesynta Pharmas läkemedelskandidat GS-248 beviljas särläkemedelsstatus i USA för behandling av systemisk skleros Stockholm, Sverige, 27 april 2022 – Gesynta Pharma AB meddelar idag att den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA har beviljat särläkemedelsstatus för bolagets läkemedelskandidat...
Gesynta Pharma's drug candidate GS-248 granted Orphan Drug Designation in US by the FDA for the treatment of systemic sclerosis Stockholm, Sweden, 27 April 2022 - Gesynta Pharma AB today announces that the U.S. Food and Drug Administration (FDA) has granted Orphan Drug Designation to the company's drug ca...
Gesynta Pharma rapporterar betydande framsteg i utvecklingsprogrammet för läkemedelskandidaten GS-248 IND inlämnad till FDA för systemisk skleros och i fas II-studien har mer än 50% av patientrekryteringen genomförtsStockholm, 14 juni 2021 - Gesynta Pharma AB meddelade idag att e...
Phase II update: Gesynta Pharma announces significant progress across development program for first-in-class drug candidate GS-248 Gesynta Pharma announces significant progress across development program for first-in-class drug candidate GS-248IND submitted for systemic sclerosis and 50% recruitment mileston...
Gesynta Pharma inleder fas II-studie med sin läkemedelskandidat GS-248 i patienter med systemisk skleros Stockholm, 26 januari 2021 - Gesynta Pharma AB meddelar idag att doseringen har inletts i en klinisk fas II-studie med den orala läkemedelskandidaten GS-248 i patienter med syste...
Gesynta Pharma initiates Phase II study of its first-in-class drug candidate GS-248 in patients with systemic sclerosis Gesynta Pharma initiates Phase II study of its first-in-class drug candidate GS- 248 in patients with systemic sclerosis Stockholm, Sweden, January 26, 2021 - Gesynta Pharma AB t...
Gesynta Pharma tar in 190 miljoner kronor i en av de största privata investeringarna inom biotech i Norden i år Gesynta Pharma tar in 190 miljoner kronor i en av de största privata investeringarna inom biotech i Norden i år - finansieringsrundan leds av Hadean Ventures med stöd från Indust...
Gesynta Pharma raises SEK 190 million in round led by Hadean Ventures Gesynta raises SEK 190 million in round led by Hadean Ventures to accelerate development of first-in-class mPGES-1 inhibitor GS-248 for systemic sclerosis One of the largest priv...

Om Gesynta

Prenumerera

Få löpande information från Gesynta via e-post.

Handelsinformation

Marknad Onoterad