Gesynta Pharmas läkemedelskandidat GS-248 för behandling av endometrios tilldelas INN-namnet vipoglanstat av WHO

Stockholm, 22 maj 2023 - Gesynta Pharma AB meddelar idag att WHO har tilldelat bolagets läkemedelskandidat GS-248 substansnamnet vipoglanstat som rekommenderat icke-proprietärt namn (INN).

Vipoglanstat, tidigare kallad GS-248, är en läkemedelskandidat på väg in i fas II för behandling av endometrios.  Vipoglanstat minskar bildningen av proinflammatoriskt prostaglandin E2 (PGE2) genom att hämma enzymet mPGES-1 (mikrosomalt prostaglandin E2 syntas-1). Det nya substansnamnet bygger på prefixet vipo- för den individuella substansen och stammen -glanstat, en bredare kategori för läkemedelssubstanser som WHO klassificerar som "prostaglandinsyntashämmare". Världshälsoorganisationen (WHO) har upprättat INN-systemet för att underlätta identifieringen av aktiva läkemedelssubstanser globalt.

"Tilldelningen av ett INN, det som ofta kallas generiskt namn, är ett viktigt förberedande steg för en läkemedelskandidats marknadsgodkännande och efterföljande lansering. Vi ser fram emot att fortsätta den kliniska utvecklingen av vipoglanstat för behandling av endometrios, en smärtsam inflammatorisk sjukdom som drabbar kvinnor i fertil ålder och där det fortfarande finns stora medicinska behov. Sjukdomen är en enorm fysisk och emotionell belastning för de drabbade och vi hoppas kunna bidra till att utveckla bättre behandlingsalternativ ", säger Patric Stenberg, vd, Gesynta Pharma.

Vipoglanstat utvecklas som en ny icke-hormonell behandling av endometrios - ett kroniskt inflammatoriskt tillstånd som kännetecknas av att vävnad som liknar endometrium (livmoderslemhinna) etablerar sig utanför livmodern i så kallade endometrioshärdar. Sjukdomen orsakar en kronisk inflammatorisk reaktion som kan leda till svår och kronisk smärta och kan resultera i att det bildas besvärliga sammanväxningar framför allt i bukhålan. Vipoglanstat hämmar enzymet mPGES-1 och sänker nivåerna av proinflammatoriskt PGE2. Förutom sin smärtinducerande effekt har PGE2 även visat sig spela en nyckelroll i utvecklingen av endometrioshärdar och vipoglanstat har därför potential att modifiera sjukdomsförloppet vid endometrios. Detta skulle innebära ett nytt icke-hormonellt behandlingsalternativ för en sjukdom med stora medicinska behov. Endometrios drabbar var tionde kvinna i fertil ålder - cirka 190 miljoner kvinnor globalt - och ger symtom som svår bäckensmärta, kraftiga menstruationssmärtor samt smärta i samband med tarmtömning, urinering och samlag. Endometrioshärdar upptäcks hos upp till 50% av kvinnor som söker behandling för infertilitet. På grund av den stora sjukdomsbördan som består under många år påverkas kvinnans livskvalitet allvarligt, ofta med konsekvenser på lång sikt.

För mer information, kontakta:

Patric Stenberg, vd
Gesynta Pharma AB
Tel: + 46 (0)733 83 66 70
E-mail: [email protected]

Om Gesynta Pharma

Gesynta Pharma är ett läkemedelsbolag i klinisk fas med en portfölj av substanser som hämmar det inflammationsdrivande enzymet mPGES-1. Forskningen har sitt ursprung på Karolinska institutet.

Bolagets mest avancerade läkemedelskandidat, vipoglanstat (tidigare kallad GS-248), utvecklas för icke-hormonell behandling av endometrios. Vipoglanstat minskade markant antalet endometrioshärdar i en avancerad preklinisk sjukdomsmodell för endometrios samtidigt som smärtlindring och ökat välmående påvisades. I genomförda kliniska studier har vipoglanstat uppvisat en gynnsam säkerhetsprofil samt goda farmakologiska egenskaper, och en klinisk fas II-studie i patienter med endometrios förbereds nu.

Gesynta Pharma grundades 2017. Bland bolagets ägare återfinns Hadean Ventures, Industrifonden, Linc och ett antal framgångsrika entreprenörer inom life science-industrin. För mer information, besök www.gesynta.se.


Om Gesynta

Prenumerera

Få löpande information från Gesynta via e-post.

Handelsinformation

Marknad Onoterad