Pressmeddelanden

Gesynta Pharma's drug candidate GS-073 approved for clinical development in chronic inflammatory pain Stockholm, August 24, 2023 - Gesynta Pharma AB today announces that the Swedish Medical Products Agency has approved the company's application to initiate a clinical phase I stud...
Gesynta Pharmas läkemedelskandidat GS-073 godkänd för klinisk utveckling mot kronisk inflammatorisk smärta Stockholm, 24 augusti 2023 - Gesynta Pharma AB meddelar idag att bolagets ansökan om att starta en klinisk fas I-studie med GS-073 har beviljats av Läkemedelsverket. GS-073 utvec...
Gesynta Pharma's drug candidate GS-248 for the treatment of endometriosis receives WHO-assigned INN vipoglanstat Stockholm, May 22, 2023 - Gesynta Pharma AB today announces that the company's drug candidate GS-248 has been assigned the substance name vipoglanstat as recommended non-propriet...
Gesynta Pharmas läkemedelskandidat GS-248 för behandling av endometrios tilldelas INN-namnet vipoglanstat av WHO Stockholm, 22 maj 2023 - Gesynta Pharma AB meddelar idag att WHO har tilldelat bolagets läkemedelskandidat GS-248 substansnamnet vipoglanstat som rekommenderat icke-proprietärt n...
Gesynta Pharma prepares Phase II study of GS-248 in endometriosis following ground-breaking data from a preclinical proof-of-concept study Stockholm, Sweden, October 20, 2022 - Gesynta Pharma AB today announces the decision to advance the development of its clinical-stage drug candidate GS-248 in endometriosis - a c...
Gesynta Pharma förbereder fas II-studie med GS-248 i endometrios efter att banbrytande resultat uppnåtts i preklinisk proof-of-concept-studie Stockholm, 20:e oktober 2022 - Gesynta Pharma AB meddelar idag att man beslutat att gå vidare med utvecklingen av den kliniska läkemedelskandidaten GS-248 som en potentiell ny be...
Visa fler pressmeddelanden

Finansiell kalender

Om Gesynta

Prenumerera

Få löpande information från Gesynta via e-post.

Handelsinformation

Marknad Onoterad