Gesynta Pharmas läkemedelskandidat GS-073 godkänd för klinisk utveckling mot kronisk inflammatorisk smärta

Stockholm, 24 augusti 2023 - Gesynta Pharma AB meddelar idag att bolagets ansökan om att starta en klinisk fas I-studie med GS-073 har beviljats av Läkemedelsverket. GS-073 utvecklas för behandling av kronisk inflammatorisk smärta - ett område med stora medicinska behov. Godkännandet innebär att två läkemedelskandidater ur Gesynta Pharmas portfölj av potenta och selektiva mPGES-1 hämmare nu har nått klinisk utvecklingsfas.

GS-073 är en antiinflammatorisk och smärtlindrande läkemedelskandidat som ges oralt och verkar genom att selektivt hämma enzymet mPGES-1, vilket leder till minskad bildning av proinflammatoriskt prostaglandin E2 (PGE2). GS-073, som ursprungligen kommer från forskning inom Astrazeneca, har nyligen visats ha mycket god effekt på både inflammation och smärta i en preklinisk sjukdomsmodell av artrit, det vill säga kronisk inflammation i leder.  Godkännandet från Läkemedelsverket och Etikprövningsmyndigheten för att studera GS-073 i människa bekräftar den goda säkerhetsprofil som har dokumenterats i det prekliniska säkerhetspaketet.

Det primära syftet med den planerade fas I-studien är att studera säkerhet och tolerabilitet av GS-073 i friska försökspersoner. Farmakokinetiska egenskaper och effekt på relevanta biomarkörer kommer också att studeras, vilket ger viktig kunskap inför planering av det fortsatta kliniska programmet.

"Att ytterligare en av våra läkemedelskandidater, GS-073, nu går vidare till klinisk utvecklingsfas är ännu en viktig milstolpe för Gesynta Pharma. Med två kliniska projekt i vår portfölj stärker vi bolagets ledande position inom utvecklingen av nya effektiva behandlingar baserade på mPGES-1-hämning. Vi är mycket glada över att nu kunna utveckla läkemedel mot olika kroniska inflammatoriska sjukdomar och nå patientgrupper med stora medicinska behov", säger Patric Stenberg, vd för Gesynta Pharma.

Parallellt med utvecklingen av GS-073 förbereder Gesynta Pharma en fas II-studie av sin längst framskridna mPGES-1-hämmare, vipoglanstat (GS-248). Vipoglanstat kommer att ges till patienter med endometrios, en smärtsam kronisk inflammatorisk sjukdom som drabbar cirka tio procent av kvinnor i reproduktiv ålder. Vipoglanstat är en antiinflammatorisk, icke-hormonell läkemedelskandidat, som i en avancerad preklinisk sjukdomsmodell för endometrios visat sjukdomsmodifierande effekt genom att markant minska både smärta och antalet endometrioshärdar.

För mer information, kontakta:

Patric Stenberg, vd
Gesynta Pharma AB
Tel: + 46 (0)733 83 66 70
E-mail: [email protected]

Om Gesynta Pharma

Gesynta Pharma är ett läkemedelsbolag med en portfölj av kliniska substanser som hämmar det inflammationsdrivande enzymet mPGES-1 (mikrosomalt prostaglandin E syntas-1). Forskningen har sitt ursprung på Karolinska institutet.

Bolagets längst framskridna läkemedelskandidat, vipoglanstat (GS-248), utvecklas för icke-hormonell behandling av endometrios. I en avancerad preklinisk sjukdomsmodell för endometrios har vipoglanstat visat sjukdomsmodifierande effekt, genom att markant minska både smärtan och antalet endometrioshärdar. Kliniska studier har påvisat en gynnsam säkerhetsprofil samt goda farmakologiska egenskaper, och en klinisk fas II-studie i patienter med endometrios förbereds nu. Endometrios är en kronisk inflammatorisk sjukdom som drabbar cirka tio procent av alla kvinnor i reproduktiv ålder och kan ge symtom som svår och kronisk smärta, samt nedsatt fertilitet.

I bolagets portfölj ingår även läkemedelskandidaten GS-073, som är på väg in i klinisk fas I för behandling av kronisk inflammatorisk smärta.

Gesynta Pharma grundades 2017. Bland bolagets ägare återfinns Hadean Ventures, Industrifonden, Linc och ett antal framgångsrika entreprenörer inom life science-industrin. För mer information, besök www.gesynta.se.


Om Gesynta

Prenumerera

Få löpande information från Gesynta via e-post.

Handelsinformation

Marknad Onoterad