REG MAR
Fleming Properties AB - Halvårsrapport 2023 Halvåret januari - juni 2023 • Koncernens intäkter uppgick till 3 618 (3 373) TEUR • Driftnettot uppgick till 2 831 (2 694) TEUR, vilket resulterade i en överskottsgrad på 78,24...
Fleming Properties tecknar nytt hyresavtal med ny hyresgäst och förlänger avtal med befintlig hyresgäst Fleming Properties AB har via dotterbolag tecknat ett nytt femårigt hyresavtal med en ny hyresgäst. Hyresavtalet avser kontorsytor om ca 600 m2 med en hyra över genomsnittlig hyr...
REG MAR
Fleming Properties AB - Delårsrapport Q1 2023 Perioden januari - mars 2023 • Koncernens intäkter uppgick till 1 824 (1 686) TEUR • Driftnettot uppgick till 1 401 (1 360) TEUR, vilket resulterade i en överskottsgrad på 76,80...
REG
Kommuniké från årsstämma den 29 mars 2023 i Fleming Properties AB Vid årsstämma den 29 mars 2023 i Fleming Properties AB fattades följande beslut: • Stämman beslutade att fastställa de i årsredovisningen och koncernredovisningen för räkenskaps...
REG
Kallelse till årsstämma i Fleming Properties AB Aktieägarna i Fleming Properties AB org. nr. 559207-9544 kallas härmed till ordinarie bolagsstämma den 29 mars 2023 klockan 10.00 i Pareto Business Management AB:s lokaler på Ber...
REG
Fleming Properties AB publicerar årsredovisning 2022 Fleming Properties AB publicerar årsredovisning 2022 För ytterligare information, vänligen kontakta: Ingeborg Magnusson, IR-kontakt, Fleming Properties AB +46 8 402 51 05 ingebo...
REG MAR
Fleming Properties AB - Bokslutskommuniké 2022 Perioden januari - december 2022- Koncernens intäkter uppgick till 6 932 (6 989) TEUR- Driftnettot uppgick till 5 487 (5 805) TEUR, vilket resulterade i en överskottsgrad på 79,1...
REG MAR
Fleming Properties AB - Delårsrapport Q3 2022 Perioden januari - september 2022 • Koncernens intäkter uppgick till 5 119 (5 384) TEUR • Driftnettot uppgick till 4 109 (4 512) TEUR, vilket resulterade i en överskottsgrad på...
Fleming Properties AB - Delårsrapport Q2 2022 Halvåret januari - juni 2022 • Hyresintäkterna uppgick till 3 373 (3 592) TEUR • Driftnettot uppgick till 2 694 (2 997) TEUR, vilket resulterade i en överskottsgrad på 79,88 (83...
Fleming Properties AB - Delårsrapport Q1 2022 Kvartalet januari - mars 2022 • Koncerns intäkter uppgick till 1 686 TEUR (1 794 TEUR) • Driftnettot uppgick till 1 360 TEUR (1 470 TEUR), vilket resulterade i en överskottsgrad...
Fleming Properties AB uppdaterar finansiell kalender Fleming Properties AB meddelar idag att styrelsen har uppdaterat den finansiella kalendern för första kvartalet 2022. Följande datum har beslutats för bolagets rapportering: 2022...
Kommuniké från årsstämma den 29 mars 2022 i Fleming Properties AB Vid årsstämma den 29 mars 2022 i Fleming Properties AB fattades följande beslut: • Stämman beslutade att fastställa de i årsredovisningen och koncernredovisningen för räkenskaps...
Flaggning i Fleming Properties AB Fleming Properties AB ("Fleming) org. nr 559207-9544 erhöll den 27 mars 2022 information om att Green Yield Sweden Holding AB ("Green Yield") org nr. 559335-0639 den 25 mars 2022...
Uppdatering av kallelse till årsstämma i Fleming Properties AB Den 1 mars 2022 offentliggjorde Fleming Properties AB ("Bolaget") kallelse till årsstämma i Bolaget. Det har inkommit en justering av förslaget under punkt 11 på dagordningen "Va...
Flaggning i Fleming Properties AB Fleming Properties AB erhöll information den 20 mars 2022 att Onvest Development Oy (3190835-3) den 19 mars 2022 avyttrat samtliga aktier i Fleming Properties AB (559207-9544) ti...
Fleming Properties AB publicerar årsredovisning 2021 Fleming Properties AB publicerar årsredovisning 2021 För ytterligare information, vänligen kontakta: Ingeborg Magnusson, IR-kontakt, Fleming Properties AB +46 8 402 51 05 ingebo...
Kallelse till årsstämma i Fleming Properties AB Aktieägarna i Fleming Properties AB org. nr. 559207-9544 kallas härmed till ordinarie bolagsstämma den 29 mars 2022 klockan 10.00 i Pareto Business Management AB:s lokaler på Ber...
Fleming Properties AB Bokslutskommuniké 2021 Fjärde kvartalet oktober - december 2021 • Hyresintäkter inkl. serviceintäkter uppgick till 1 606 TEUR (1 764 TEUR) • Driftnettot uppgick till 1 293 TEUR (1 460 TEUR), vilket re...

Om Fleming Properties

Webbplats
www.flemingproperties.se
Bransch
Fastigheter

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Spotlight Stock Market Kortnamn FLMNG ISIN-kod SE0013042561

IR-Kontakt

Ingeborg Magnusson IR-kontakt [email protected]