REG

Flaggning i Fleming Properties AB

Fleming Properties AB ("Bolaget") har informerats om att Lovisa Hamrin, tillsammans med närstående Carl-Mikael Lindholm, gemensamma innehav i Bolaget idag har passerat flaggningsgränsen om fem procent av totalt antal aktier och röster efter att den företrädesemission (Emissionen") som offentliggjordes av Bolaget den 29 maj 2024 idag registrerats hos Bolagsverket. Före transaktionerna uppgick deras gemensamma ägande till 111 000 aktier, motsvarandes ca 1,87 procent av totalt antal aktier och röster i Bolaget. Efter att nyttjat sin pro-rata andel av teckningsrätterna i Emissionen samt efter tilldelning och förvärv av ytterligare teckningsrätter, så uppgår deras gemensamma ägande till 5 879 966 aktier, motsvarandes ca 8,98 procent av totalt antalet aktier och röster i Bolaget.

Bolaget informerade via pressmeddelande per 25 juni 2024 att Colony Real Estate Holding AB (559335-0639) innehav i Bolaget passerat flaggningsgräsen om 30 procent av totalt antal aktier och röster i Bolaget efter förvärv av 1 000 000 teckningsrätter samt nyttjande av sin pro-rata andel av teckningsrätterna i Emissionen. Efter transaktionerna uppgår deras ägande till 24 478 684 aktier, motsvarande 37,40 procent av totalt antal aktier och röster. Före transaktionen uppgick deras ägande till 1 316 244 aktier, motsvarandes 22,12 procent av totalt antal aktier och röster i Bolaget.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
John Malmström, vd, Fleming Properties AB
Telefon: + 46 (0) 8 402 53 84
[email protected]

Fleming Properties AB i korthet
Fleming Properties AB är ett svenskt holdingbolag som genom dotterbolag äger en kontorsbyggnad i centrala Helsingfors. De moderna kontorsfastigheterna är nyligen totalrenoverade och omfattar en uthyrningsbar area om ca 41 000 kvm och 498 parkeringsplatser, varav ca 90 % av arean och parkeringsplatserna är uthyrt till SOK. Bolagets aktier handlas på Spotlight Stock Market sedan den 14 oktober 2019.


Om Fleming Properties

Webbplats
www.flemingproperties.se
Bransch
Fastigheter

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Spotlight Stock Market Kortnamn FLMNG ISIN-kod SE0013042561

IR-Kontakt

Ingeborg Magnusson IR-kontakt [email protected]