Utdelning av aktier i Brandbee

Den extra bolagsstämman den 30 januari 2019 beslutade om utdelning av aktier i Brandbee AB, samt bemyndigade styrelsen att sätta avstämningsdag för denna utdelning. Styrelsen för Dividend Sweden har idag beslutat att avstämningsdagen för utdelningen skall vara den 26 mars 2019.

Den extra bolagsstämman beslutade den 30 januari 2019 om vinstutdelning av ca 5 miljoner aktier i Brandbee AB i enlighet med styrelsens förslag. Utdelningen innebär att aktieägarna är berättigade att erhålla 1 aktie i Brandbee för varje 6 aktier i Dividend (avser aktieslag A och B) som de innehar på avstämningsdagen. Avrundning ska ske nedåt. Stämman bemyndigade styrelsen att sätta avstämningsdag för utdelningen.

I enlighet med detta bemyndigande har styrelsen beslutat att avstämningsdagen för utdelningen av aktier i Brandbee skall vara den 26 mars 2019. Det innebär att sista dag för handel inklusive rätten till utdelning av aktier i Brandbee är den 22 mars 2019. Den 25 mars 2019 handlas Dividends aktie utan rätt till utdelning av aktier i Brandbee.

Stockholm 2019-03-19

För ytterligare information kontakta
Bo Lindén, VD, [email protected], 0738-320022

Dividend Sweden
Dividend Sweden AB (publ) är ett svenskt publikt aktiebolag, som investerar i kortfristiga finansieringslösningar till mindre listade bolag för att därigenom skapa såväl kortsiktig som långsiktig hög och stabil avkastning till sina aktieägare via utdelningar.


Om DS Plattformen

DS Plattformen AB är ett svenskt publikt aktiebolag, som investerar i kortfristiga finansieringslösningar till mindre listade bolag för att därigenom skapa såväl kortsiktig som långsiktig hög och stabil avkastning till sina aktieägare via utdelningar.

Webbplats
www.dsplattformen.se
Bransch
Finansiella tjänster

Prenumerera

Få löpande information från DS Plattformen via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Kortnamn DSPAB-B ISIN-kod SE0020203271

IR-Kontakt

Marco Marangoni VD [email protected] +598 93 37 00 44