REG

Kommuniké från extra bolagsstämma 25 januari 2022

Dividend Sweden höll extra bolagsstämma i Stockholm den 25 januari 2022. Nedan följer besluten i sammandrag.

Beslut om vinstutdelning av aktier i Innowearable AB

Stämman beslutade om vinstutdelning till aktieägarna i bolaget bestående av 500 000 aktier i Innowearable AB

Utdelningen innebär att aktieägarna är berättigade att erhålla 1 aktie i Innowearable AB för varje 91 aktier i Dividend Sweden (oavsett aktieslag) som de innehar på avstämningsdagen. Avrundning ska ske nedåt. Avstämningsdag för utdelningen beslutades vara den 2 februari 2022. Detta innebär att sista dagen för handel med rätt till utdelning av aktier i Innowearable kommer vara den 31 januari 2022. Den 1 februari 2022 kommer Dividend Swedens aktie handlas utan rätt till utdelning av Innowearable.

Beslut om vinstutdelning av aktier i INBooks AB

Stämman beslutade om vinstutdelning till aktieägarna i bolaget bestående av 8 000 000 aktier i INBooks AB.

Utdelningen innebär att aktieägarna är berättigade att erhålla 1 aktie i INBooks AB för varje 6 aktier i Dividend Sweden (oavsett aktieslag) som de innehar på avstämningsdagen. Avrundning ska ske nedåt. Avstämningsdag för utdelningen beslutades vara den 2 februari 2022. Detta innebär att sista dagen för handel med rätt till utdelning av aktier i INBooks kommer vara den 31 januari 2022. Den 1 februari 2022 kommer Dividend Swedens aktie handlas utan rätt till utdelning av INBooks.

Samtliga beslut fattades av stämman enhälligt.

För ytterligare information kontakta:

Bo Lindén, VD, [email protected]

Dividend Sweden AB är ett svenskt publikt aktiebolag, som investerar och genomför finansieringslösningar till mindre bolag, noterade eller på väg att bli det, för att därigenom skapa såväl kortsiktig som långsiktig hög och stabil avkastning till sina aktieägare via utdelningar.


Om DS Plattformen

DS Plattformen AB är ett svenskt publikt aktiebolag, som investerar i kortfristiga finansieringslösningar till mindre listade bolag för att därigenom skapa såväl kortsiktig som långsiktig hög och stabil avkastning till sina aktieägare via utdelningar.

Webbplats
www.dsplattformen.se
Bransch
Finansiella tjänster

Prenumerera

Få löpande information från DS Plattformen via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Kortnamn DSPAB-B ISIN-kod SE0020203271

IR-Kontakt

Marco Marangoni VD [email protected] +598 93 37 00 44