Kommuniké från extra bolagsstämma 25 april 2017

Dividend Sweden höll extra bolagsstämma i Stockholm den 25 april 2017. Bolagsstämman beslutade följande, i sammandrag:

Beslut om vinstutdelning av aktier i Sensec Holding AB
Stämman beslutade enhälligt om vinstutdelning av ca 5 100 000 aktier i Sensec Holding AB i enlighet med Styrelsens förslag. Utdelningen innebär att aktieägarna är berättigade att erhålla 1 aktie i Sensec Holding AB för varje 22 Dividend aktier (oavsett aktieslag) som de innehar på avstämningsdagen. Avrundning ska ske nedåt. Såsom avstämningsdag för utdelningen föreslås den 8 maj 2017, vilket innebär att den som köper aktier i Dividend Sweden senast den 4 maj 2017 äger rätt till utdelningen.

Styrelsen bemyndigades att genomföra mindre justeringar som krävs för att utdelningen ska kunna äga rum med beslutade villkor.

Stockholm 2017-04-25

Frågor med anledning av ovanstående besvaras av:
Bo Lindén, VD
Tel: 0738 32 00 22
E-mail: [email protected]

Dividend Sweden
Dividend Sweden AB (publ) är ett svenskt publikt aktiebolag, som investerar och bedriver företagsrådgivning kring finansieringslösningar till mindre listade bolag för att därigenom skapa såväl kortsiktig som långsiktig hög och stabil avkastning till sina aktieägare via utdelningar.


Om DS Plattformen

DS Plattformen AB är ett svenskt publikt aktiebolag, som investerar i kortfristiga finansieringslösningar till mindre listade bolag för att därigenom skapa såväl kortsiktig som långsiktig hög och stabil avkastning till sina aktieägare via utdelningar.

Webbplats
www.dsplattformen.se
Bransch
Finansiella tjänster

Prenumerera

Få löpande information från DS Plattformen via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Kortnamn DSPAB-B ISIN-kod SE0020203271

IR-Kontakt

Marco Marangoni VD [email protected] +598 93 37 00 44