REG

Kommuniké från extra bolagsstämma 14 oktober 2021

Dividend Sweden höll extra bolagsstämma i Stockholm den 14 oktober 2021. Bolagsstämman genomfördes genom förhandspoströstning varvid aktieägarna, i enlighet med kallelsens förslag, i huvudsak fattade följande beslut.

Beslut om vinstutdelning av aktier i Medicortex Oy

Stämman beslutade om vinstutdelning till aktieägarna i bolaget bestående av högst 80 000 aktier i Medicortex Oy.

Utdelningen innebär att aktieägarna är berättigade att erhålla 1 aktie i Medicortex Oy för varje 564 aktier i Dividend Sweden (oavsett aktieslag) som de innehar på avstämningsdagen. Avrundning ska ske nedåt. Styrelsen bemyndigades sätta avstämningsdagen för utdelningen.

Beslut om vinstutdelning av aktier i Shortcut Media AB

Stämman beslutade om vinstutdelning till aktieägarna i bolaget bestående av högst 741 279 aktier i Shortcut Media AB.

Utdelningen innebär att aktieägarna är berättigade att erhålla 1 aktie i Shortcut Media AB för varje 61 aktier i Dividend Sweden (oavsett aktieslag) som de innehar på avstämningsdagen. Avrundning ska ske nedåt. Styrelsen bemyndigades sätta avstämningsdagen för utdelningen.

Beslut om vinstutdelning av aktier i Aprendere Skolor AB (publ)

Stämman beslutade om vinstutdelning till aktieägarna i bolaget bestående av högst 415 260 aktier och högst 415 260 teckningsoptioner i Aprendere Skolor AB (publ).

Utdelningen innebär att aktieägarna är berättigade att erhålla 1 aktie och 1 teckningsoption i Aprendere Skolor AB (publ) för varje 109 aktier i Dividend Sweden (oavsett aktieslag) som de innehar på avstämningsdagen. Avrundning ska ske nedåt. Avstämningsdag för utdelningen beslutades vara 22 oktober 2021.

Samtliga beslut fattades av stämman enhälligt.

Frågor med anledning av ovanstående besvaras av:
Bo Lindén, VD
E-mail: [email protected]

Dividend Sweden

Dividend Sweden AB är ett svenskt publikt aktiebolag, som investerar i mindre listade bolag för att därigenom skapa såväl kortsiktig som långsiktig hög och stabil avkastning till sina aktieägare via utdelningar.


Om DS Plattformen

DS Plattformen AB är ett svenskt publikt aktiebolag, som investerar i kortfristiga finansieringslösningar till mindre listade bolag för att därigenom skapa såväl kortsiktig som långsiktig hög och stabil avkastning till sina aktieägare via utdelningar.

Webbplats
www.dsplattformen.se
Bransch
Finansiella tjänster

Prenumerera

Få löpande information från DS Plattformen via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Kortnamn DSPAB-B ISIN-kod SE0020203271

IR-Kontakt

Marco Marangoni VD [email protected] +598 93 37 00 44