REG

Kommuniké från extra bolagsstämma 11 maj 2022

DS Plattformen höll extra bolagsstämma i Stockholm den 11 maj 2022. Nedan följer besluten i sammandrag.

Beslut om vinstutdelning av aktier i Malma Logistik AB (publ)

Stämman beslutade om vinstutdelning till aktieägarna i bolaget bestående av 4 360 000 aktier i Malma Logistik AB (publ)

Utdelningen innebär att aktieägarna är berättigade att erhålla 1 aktie i Malma Logistik AB (publ) för varje 11 aktier i DS Plattformen (oavsett aktieslag) som de innehar på avstämningsdagen. Avrundning ska ske nedåt. Styrelsen bemyndigas att fastställa avstämningsdag för utdelningen.

Beslut om vinstutdelning av aktier i Hoi Publishing AB

Stämman beslutade om vinstutdelning till aktieägarna i bolaget bestående av 750 000 aktier i Hoi Publishing AB.

Utdelningen innebär att aktieägarna är berättigade att erhålla 1 aktie i Hoi Publishing AB för varje 61 aktier i DS Plattformen (oavsett aktieslag) som de innehar på avstämningsdagen. Avrundning ska ske nedåt. Styrelsen bemyndigas att fastställa avstämningsdag för utdelningen.

Samtliga beslut fattades av stämman enhälligt

För ytterligare information kontakta:

Bo Lindén, VD, [email protected] 

DS Plattformen AB är ett svenskt publikt aktiebolag, som investerar och genomför finansieringslösningar till mindre bolag, noterade eller på väg att bli det, för att därigenom skapa såväl kortsiktig som långsiktig hög och stabil avkastning till sina aktieägare via utdelningar.


Om DS Plattformen

DS Plattformen AB är ett svenskt publikt aktiebolag, som investerar i kortfristiga finansieringslösningar till mindre listade bolag för att därigenom skapa såväl kortsiktig som långsiktig hög och stabil avkastning till sina aktieägare via utdelningar.

Webbplats
www.dsplattformen.se
Bransch
Finansiella tjänster

Prenumerera

Få löpande information från DS Plattformen via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Kortnamn DSPAB-B ISIN-kod SE0020203271

IR-Kontakt

Marco Marangoni VD [email protected] +598 93 37 00 44