Genomför nyemission inför listning

Dividend Sweden genomför en nyemission om 20 MSEK inför planerad listning på NGM Nordic MTF. Emissionen är säkerställd till 75% (15 MSEK) genom teckningsförbindelser och garantiåtaganden och riktas till såväl befintliga som nya aktieägare.

Styrelsen i Dividend Sweden AB (publ) har den 9 december 2015, med stöd av bemyndigande från bolagsstämman den 3 juni 2015, beslutat att genomföra en nyemission om högst 40 000 000 units till en teckningskurs om 0,50 kr/unit, där varje unit består av en B-aktie för 0,25 kr samt en konvertibel om nominellt 0,25 kr. Syftet med emissionen är att utveckla bolaget och öka lönsamheten. Emissionen är säkerställd till 75%, 15 MSEK, genom teckningsförbindelser och garantiåtaganden från befintliga ägare och ett garantikonsortium.

Sammanfattande villkor

  • Emissionen omfattar totalt 40 miljoner units.
  • Totalt emissionsbelopp är 20 MSEK.
  • Antal befintliga aktier uppgår till 10 miljoner före emissionen.
  • Teckningstid är från 13 januari till 5 februari.
  • Teckningskurs 0,50 kr/unit. En unit består av 1 B-aktie för 0,25 kr samt 1 konvertibel om nominellt 0,25 kr.
  • Det konvertibla förlagslånet löper till den 30 december 2020, med en årlig ränta om 10%, som utbetalas två gånger per år. Konverteringskurs 0,40 kr.
  • Ansökan om listning av B-aktier och konvertibler har gjorts till NGM Nordic MTF och listning sker efter emissionen är avslutad, förutsatt att ansökan godkänns.

Fullständiga villkor kommer att publiceras i ett investeringsmemorandum när teckningstiden påbörjas.

För ytterligare information

Dividend Sweden

Dividend Sweden AB (publ) är ett svenskt publikt aktiebolag, som bedriver företagsrådgivning kring finansieringslösningar till mindre listade bolag för att därigenom skapa såväl kortsiktig som långsiktig hög och stabil avkastning till sina aktieägare via utdelningar.


Om DS Plattformen

DS Plattformen AB är ett svenskt publikt aktiebolag, som investerar i kortfristiga finansieringslösningar till mindre listade bolag för att därigenom skapa såväl kortsiktig som långsiktig hög och stabil avkastning till sina aktieägare via utdelningar.

Webbplats
www.dsplattformen.se
Bransch
Finansiella tjänster

Prenumerera

Få löpande information från DS Plattformen via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Kortnamn DSPAB-B ISIN-kod SE0020203271

IR-Kontakt

Marco Marangoni VD [email protected] +598 93 37 00 44