Dividend Swedens företrädesemission registrerad

Dividend Swedens företrädesemission avslutades den 15 mars 2017 och har nu registrerats hos Bolagsverket.

Med anledning av att aktier och teckningsoptioner är registrerade hos Bolagsverket kommer handel i BTU att upphöra och varje utfärdad BTU kommer att ersättas med 1 aktie och 1 teckningsoption. Två innehavda teckningsoptioner ger rätt att teckna 1 ny aktie till kursen 1,70 kr, under perioden 9 - 27 april 2018.

Efter genomförd emission uppgår antalet aktier till totalt 108 410 338, varav 2 666 666 av serie A och 105 743 672 av serie B. Aktiekapitalet uppgår till 5 420 516,90 kr.

Sista dag för handel i BTU är 12 april. Omvandling av BTU till aktier och teckningsoptioner kommer att ske 20 april. Handel med teckningsoptionerna kommer att påbörjas 21 april. 

Stockholm 2017-04-07

För ytterligare information
Kontakta Bo Lindén, VD, [email protected], 0738-32 00 22

Dividend Sweden
Dividend Sweden AB (publ) är ett svenskt publikt aktiebolag, som investerar i kortfristiga finansieringslösningar till mindre listade bolag för att därigenom skapa såväl kortsiktig som långsiktig hög och stabil avkastning till sina aktieägare via utdelningar. 


Om DS Plattformen

DS Plattformen AB är ett svenskt publikt aktiebolag, som investerar i kortfristiga finansieringslösningar till mindre listade bolag för att därigenom skapa såväl kortsiktig som långsiktig hög och stabil avkastning till sina aktieägare via utdelningar.

Webbplats
www.dsplattformen.se
Bransch
Finansiella tjänster

Prenumerera

Få löpande information från DS Plattformen via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Kortnamn DSPAB-B ISIN-kod SE0020203271

IR-Kontakt

Marco Marangoni VD [email protected] +598 93 37 00 44