REG

Kommuniké från extra bolagsstämma 28 oktober 2020

Dividend Sweden höll extra bolagsstämma i Stockholm den 28 oktober 2020. Stämman beslutade i enlighet med de förslag som kommunicerades i samband med kallelsen. Nedan följer besluten i sammandrag.

Beslut om vinstutdelning av aktier i Imsys AB (publ)

Stämman beslutade om vinstutdelning av högst 363 636 aktier i Imsys AB (publ). Utdelningen innebär att aktieägarna är berättigade att erhålla 1 aktie i Imsys AB (publ)för varje 111 aktier i Dividend Sweden (oavsett aktieslag) som de innehar på avstämningsdagen. Avrundning ska ske nedåt. Avstämningsdag för utdelningen beslutades vara den 4 november 2020. Detta innebär att sista dagen för handel med rätt till utdelning av aktier i Imsys kommer vara den 2 november. Den 3 november kommer Dividend Swedens aktie handlas utan rätt till utdelning av Imsys.

Samtliga beslut fattades av stämman enhälligt.

För fullständiga detaljer hänvisas till kallelsen till årsstämman, publicerad 12 oktober 2020, där fullständiga förslag till beslut finns redogjorda för.

Bo Lindén, VD, [email protected]

Dividend Sweden AB är ett svenskt publikt aktiebolag, som investerar och genomför finansieringslösningar till mindre bolag, noterade eller på väg att bli det, för att därigenom skapa såväl kortsiktig som långsiktig hög och stabil avkastning till sina aktieägare via utdelningar.


Om DS Plattformen

DS Plattformen AB är ett svenskt publikt aktiebolag, som investerar i kortfristiga finansieringslösningar till mindre listade bolag för att därigenom skapa såväl kortsiktig som långsiktig hög och stabil avkastning till sina aktieägare via utdelningar.

Webbplats
www.dsplattformen.se
Bransch
Finansiella tjänster

Prenumerera

Få löpande information från DS Plattformen via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Kortnamn DSPAB-B ISIN-kod SE0020203271

IR-Kontakt

Marco Marangoni VD [email protected] +598 93 37 00 44