Delårsrapport januari - september 2016

Dividend Sweden publicerar sin rapport tidigare än avsett med anledning av den möjlighet till konvertering av bolagets konvertibler som finns 15 november - 15 december 2016.

1 januari - 30 september 2016

 • Nettoomsättningen ökade till 31,6 (0,2) MSEK
 • Rörelseresultatet uppgick till 6,0 (-0,1) MSEK
 • Resultat efter finansnetto uppgick till 6,5 (-0,1) MSEK
 • Resultatet efter skatt uppgick för perioden till 3,8 (-0,1) MSEK
 • Resultat per aktie uppgick till 0,066 (-0,02) SEK

1 juli - 30 september 2016

 • Nettoomsättningen ökade till 15,0 (0,1) MSEK
 • Rörelseresultatet uppgick till 3,3 (0,0) MSEK
 • Resultat efter finansnetto uppgick till 3,8 (0,0) MSEK
 • Resultatet efter skatt uppgick för perioden till 2,2 (0,0) MSEK
 • Resultat per aktie uppgick till 0,038 (0,00) SEK

Väsentliga händelser under rapportperioden

 • Avtal om ägarspridning med Ripasso Energy AB
 • Avtal om ägarspridning med MultiDocker Cargo Handling AB
 • Avtal med Swemet om spridningsemission
 • Avtal med Nickel Mountain Resources om spridningsemission

Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång

 • Ripasso Energys listningsemission övertecknades.
 • MultiDocker Cargo Handling ansöker om listning på NGM Nordic MTF.
 • Swemets spridningsemission övertecknades.
 • Nickel Mountain Resources listningsemission övertecknades.

14 november 2016

Dividend Sweden

Dividend Sweden AB (publ) är ett svenskt publikt aktiebolag, som investerar i kortfristiga finansieringslösningar till mindre listade bolag för att därigenom skapa såväl kortsiktig som långsiktig hög och stabil avkastning till sina aktieägare via utdelningar.


Om DS Plattformen

DS Plattformen AB är ett svenskt publikt aktiebolag, som investerar i kortfristiga finansieringslösningar till mindre listade bolag för att därigenom skapa såväl kortsiktig som långsiktig hög och stabil avkastning till sina aktieägare via utdelningar.

Webbplats
www.dsplattformen.se
Bransch
Finansiella tjänster

Prenumerera

Få löpande information från DS Plattformen via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Kortnamn DSPAB-B ISIN-kod SE0020203271

IR-Kontakt

Marco Marangoni VD [email protected] +598 93 37 00 44