REGMAR

Delårsrapport januari - juni 2020

Denna rapport är tidigarelagd, annonserat datum var 24 augusti 2020

1 april - 30 juni 2020

· Nettoomsättningen uppgick till 29,1 (21,6) MSEK

· Resultat efter finansnetto uppgick till 3,2 (-14,2) MSEK

· Resultatet efter skatt uppgick för perioden till 3,2 (-14,2) MSEK

· Resultat per aktie uppgick till 0,09 (-0,40) SEK

· Substansvärde per aktie 1,95 kr (1,86)

1 januari - 30 juni 2020

· Nettoomsättningen uppgick till 48,1 (32,4) MSEK

· Resultat efter finansnetto uppgick till 0,4 (-12,1) MSEK

· Resultatet efter skatt uppgick för perioden till 0,4 (-12,1) MSEK

· Resultat per aktie uppgick till 0,01 (-0,34) SEK

Väsentliga händelser under andra kvartalet

· Genomförd utdelning av aktier i WilLak om 2 MSEK

· Finansiering om 16 MSEK, varav 8 MSEK i riktad emission och 8 MSEK i lån

Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång

· Den riktade emissionen delregistrerades med 50% i juli och resterande del avses registreras inom kort.

Detta är sådan information som Dividend Sweden AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 augusti 2020, kl 08.25 CEST.

Bo Lindén, VD, [email protected]

Dividend Sweden AB är ett svenskt publikt aktiebolag, som investerar och genomför finansieringslösningar till mindre bolag, noterade eller på väg att bli det, för att därigenom skapa såväl kortsiktig som långsiktig hög och stabil avkastning till sina aktieägare via utdelningar.

Bifogade filer

Q2-200817.pdf

Om DS Plattformen

DS Plattformen AB är ett svenskt publikt aktiebolag, som investerar i kortfristiga finansieringslösningar till mindre listade bolag för att därigenom skapa såväl kortsiktig som långsiktig hög och stabil avkastning till sina aktieägare via utdelningar.

Webbplats
www.dsplattformen.se
Bransch
Finansiella tjänster

Prenumerera

Få löpande information från DS Plattformen via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Kortnamn DSPAB-B ISIN-kod SE0020203271

IR-Kontakt

Marco Marangoni VD [email protected] +598 93 37 00 44