REGMAR

Bokslutskommuniké 2020

Denna rapport är tidigarelagd, annonserat datum var 17 februari 2021.

1 oktober - 31 december 2020

· Nettoomsättningen uppgick till 32,0 (32,5) MSEK

· Resultat efter finansnetto uppgick till 5,8 (5,9) MSEK

· Resultatet efter skatt för perioden uppgick till 5,8 (5,9) MSEK

· Resultat per aktie uppgick till 0,13 (0,17) SEK

· Substansvärdet per aktie uppgick till 1,75 (1,93) SEK

1 januari - 31 december 2020

· Nettoomsättningen ökade till 108,7 (61,9) MSEK

· Resultat efter finansnetto uppgick till 10,6 (-9,7) MSEK

· Resultatet efter skatt för helåret uppgick till 10,6 (-9,7) MSEK

· Resultat per aktie uppgick till 0,24 (-0,28) SEK

· Styrelsen föreslår en utdelning om 0,05 (0) SEK per aktie

Väsentliga händelser under rapportperioden

· Ägarspridning av aktier för 4 MSEK i Imsys inför listning på Nordic SME.

· Riktad emission om 8 MSEK slutförs.

· Avtal med Hästkällaren om ägarspridning av aktier om ca 2,5 MSEK.

· Avtal med INBooks om ägarspridning av aktier om ca 4 MSEK.

Detta är sådan information som Dividend Sweden AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 1 februari 2021, kl 08.10 CET.

För mer information, kontakta:

Bo Lindén, VD, [email protected]

Dividend Sweden AB är ett svenskt publikt aktiebolag, som investerar och genomför finansieringslösningar till mindre bolag, noterade eller på väg att bli det, för att därigenom skapa såväl kortsiktig som långsiktig hög och stabil avkastning till sina aktieägare via utdelningar.


Om DS Plattformen

DS Plattformen AB är ett svenskt publikt aktiebolag, som investerar i kortfristiga finansieringslösningar till mindre listade bolag för att därigenom skapa såväl kortsiktig som långsiktig hög och stabil avkastning till sina aktieägare via utdelningar.

Webbplats
www.dsplattformen.se
Bransch
Finansiella tjänster

Prenumerera

Få löpande information från DS Plattformen via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Kortnamn DSPAB-B ISIN-kod SE0020203271

IR-Kontakt

Marco Marangoni VD [email protected] +598 93 37 00 44