Avtal om spridningsemission för Swemet

Dividend Sweden har avtalat med Swemet AB om att bistå i en spridningsemission. Avtalet innebär att Dividend Swedens aktieägare, tillsammans med befintliga aktieägare i Swemet, i första hand tilldelas aktier i den kommande spridningsemissionen i Swemet.

Swemet är listat på NGM Nordic MTF och har som affärsidé att erbjuda kvalificerade produkter och tjänster till elnätsbolag i Sverige och Europa, med fokus på smarta elmätare och elkvalité. Målgruppen för Bolagets produkter utgörs i första hand av små och medelstora elnätsbolag i Europa baserat på Bolagets spetskompetens inom den nya generationens smarta elnät. Egenutvecklad hårdvara och mjukvara integreras med externa komponenter till välpaketerade helhetslösningar.

"Vi är glada att samarbeta med Dividend Sweden i den kommande spridningsemissionen, där syftet är att öka antalet aktieägare och kunskapen om Swemet. Dividend Swedens stora antal och intresserade aktieägare får ta del av ett erbjudande i ett spännande bolag som utvecklas fort i en bransch under omvandling", säger Jan Axelsson, VD Swemet.

"Swemet är ett bolag med kompetent och erfaren ledning som har utvecklat produkter och tjänster som passar väl in i utvecklingen kring Internet of Things, där smarta elmätare bidrar till bättre elkvalitét, samtidigt som det är en viktig del i elleverantörens säkerhet i leverans av sina tjänster. Vi är nöjda med att kunna erbjuda våra aktieägare möjlighet att vara prioriterade i den kommande spridningsemissionen", säger Bo Lindén, VD Dividend Sweden. 

Mer information om emissionen kommer att publiceras på Swemets hemsida, http://www.swemet.se

För ytterligare information kontakta:
Bo Lindén, VD Dividend Sweden, 0738-320022, [email protected]

Dividend Sweden
Dividend Sweden AB (publ) är ett svenskt publikt aktiebolag, som investerar och bedriver företagsrådgivning kring finansieringslösningar till mindre listade bolag för att därigenom skapa såväl kortsiktig som långsiktig hög och stabil avkastning till sina aktieägare via utdelningar.


Om DS Plattformen

DS Plattformen AB är ett svenskt publikt aktiebolag, som investerar i kortfristiga finansieringslösningar till mindre listade bolag för att därigenom skapa såväl kortsiktig som långsiktig hög och stabil avkastning till sina aktieägare via utdelningar.

Webbplats
www.dsplattformen.se
Bransch
Finansiella tjänster

Prenumerera

Få löpande information från DS Plattformen via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Kortnamn DSPAB-B ISIN-kod SE0020203271

IR-Kontakt

Marco Marangoni VD [email protected] +598 93 37 00 44