REGMAR

Avtal om ägarspridning med Hästkällaren

Dividend Sweden har ingått ett avtal med Hästkällaren Rid, Trav & Western AB ("Hästkällaren"), noterade på NGM Nordic SME, att genom utdelning ägarsprida aktier för ca 2,5 MSEK i Hästkällaren, i syfte att utöka bolagets ägarkrets. Dividend Sweden investerar också 1,5 MSEK kontant i Hästkällaren.

Hästkällaren är en återförsäljare av produkter inom ridsport och andra närliggande affärsområden, till exempel fodertillskott för hästar. För närvarande säljs produkterna enbart i Sverige, med undantag för enstaka orders från Norge eller Finland, men Bolaget har planerat för en framtida expansion till i första hand de övriga nordiska länderna. Produkterna delas upp i tre olika kategorier; Hästutrustning, Utrustning för Ryttare och Fodertillskott). För mer information besök www.hastkallaren.se.

"På Hästkällaren har vi trots den rådande pandemin ökat omsättningen och resultatet under 2020 och vi känner att vi har goda möjligheter att fortsätta växa och vara det självklara valet för vår målgrupp. Samtidigt ser vi ett breddat ägande genom samarbete med Dividend Sweden som en tillgång för Hästkällarens fortsatta framgång", säger Daniel Karlsson, VD Hästkällaren.

"Hästkällaren är ett välskött entreprenörsdrivet bolag med ambition att växa med lönsamhet. Marknaden för hästutrustning växer och allt större andel av handeln sker via internet, där Hästkällaren har ett attraktivt erbjudande till sina kunder. Vi tror att bolaget står inför en tillväxtresa som vi hoppas att även våra aktieägare ska attraheras av", säger Bo Lindén, VD Dividend Sweden.

Ägarspridningen avses genomföras under första kvartalet 2021. Mer detaljerad information om utdelningen lämnas i samband med kallelse till bolagsstämma i början av nästa år.

Detta är sådan information som Dividend Sweden AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2 december 2020, kl 15:30 CET.

För ytterligare information kontakta:

Bo Lindén, VD, [email protected]

Dividend Sweden AB är ett svenskt publikt aktiebolag, som investerar och genomför finansieringslösningar till mindre bolag, noterade eller på väg att bli det, för att därigenom skapa såväl kortsiktig som långsiktig hög och stabil avkastning till sina aktieägare via utdelningar.

Bifogade filer

1_201202-Hastkallaren.pdf

Om DS Plattformen

DS Plattformen AB är ett svenskt publikt aktiebolag, som investerar i kortfristiga finansieringslösningar till mindre listade bolag för att därigenom skapa såväl kortsiktig som långsiktig hög och stabil avkastning till sina aktieägare via utdelningar.

Webbplats
www.dsplattformen.se
Bransch
Finansiella tjänster

Prenumerera

Få löpande information från DS Plattformen via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Kortnamn DSPAB-B ISIN-kod SE0020203271

IR-Kontakt

Marco Marangoni VD [email protected] +598 93 37 00 44