REG

Offentliggörande av årsredovisning för 2021

Dividend Swedens årsredovisning för 2021 finns nu tillgänglig på bolagets hemsida.

Årsredovisningen avviker i ett avseende från bokslutskommunikén, då någon avsättning till periodiseringsfond ej skett. Detta är enbart en bokföringsteknisk disposition och påverkar inte bolaget resultat och ställning, annat än att något uppskjutande av skatt ej kommer ske. Anledningen till förändringen av disposition av bolagets vinst är att det bedöms underlätta genomförandet av ett omvänt förvärv, vilket kommunicerats tidigare.

För ytterligare information kontakta:

Bo Lindén, VD, [email protected]

Dividend Sweden AB är ett svenskt publikt aktiebolag, som investerar och genomför finansieringslösningar till mindre bolag, noterade eller på väg att bli det, för att därigenom skapa såväl kortsiktig som långsiktig hög och stabil avkastning till sina aktieägare via utdelningar.


Om DS Plattformen

DS Plattformen AB är ett svenskt publikt aktiebolag, som investerar i kortfristiga finansieringslösningar till mindre listade bolag för att därigenom skapa såväl kortsiktig som långsiktig hög och stabil avkastning till sina aktieägare via utdelningar.

Webbplats
www.dsplattformen.se
Bransch
Finansiella tjänster

Prenumerera

Få löpande information från DS Plattformen via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Kortnamn DSPAB-B ISIN-kod SE0020203271

IR-Kontakt

Marco Marangoni VD [email protected] +598 93 37 00 44