REG
TORSLANDA PROPERTY INVESTMENTS ANSÖKAN OM AVNOTERING GODKÄND Sista dag för handel i Torslanda Property Investment AB (publ) ("Torslanda Property Investment") aktie på Nasdaq First North Growth Market är den 18 januari 2023
REG
TORSLANDA PROPERTY INVESTMENT ANSÖKER OM AVNOTERING Västerport Holding AB ("Västerport") har i pressmeddelande den 21 december 2022 offentliggjort utfallet i budpliktserbjudande till aktieägarna i Torslanda Property Investment AB...
REG MAR
Uttalande från den oberoende budkommittén i Torslanda Property Investment AB (publ) med anledning av budpliktserbjudande från Västerport Holding AB Den oberoende budkommittén för Torslanda Property Investment AB (publ) ("Torslanda Property" eller "Bolaget") rekommenderar aktieägarna i Torslanda Property att acceptera det off...
REG
Med anledning av budpliktsbudet från Västerport har Torslanda Property Investment utsett en oberoende budkommitté Till följd av det offentliga uppköpserbjudandet ("Erbjudandet") till aktieägarna i Torslanda Property Investment AB (publ) ("Torslanda Property" eller "Bolaget"), som efter uppko...
REG MAR
Torslanda Property Investment AB (publ) publicerar delårsrapport januari - september 2022 PERIODEN JANUARI - SEPTEMBER 2022 • Hyresintäkterna uppgick till 166,8 (176,3) miljoner kronor. • Förvaltningsresultatet uppgick till 106,2 (120,5) miljoner kronor motsvarande 1...
REG MAR
Torslanda Property Investment AB (publ) publicerar delårsrapport för januari-juni 2022 FÖRSTA HALVÅRET 2022 · Hyresintäkterna uppgick till 109,2 (116,9) miljoner kronor. · Förvaltningsresultatet uppgick till 71,9 (80,0) miljoner kronor motsvarande 1,26 (1,13) krono...
REG
Kommuniké från årsstämma i Torslanda Property Investment AB den 25 maj 2022 Torslanda Property Investment AB (publ) har idag hållit årsstämma varvid följande huvudsakliga beslut fattades:
REG
Torslanda Property Investment AB (Publ) publicerar årsredovisning för 2021 Torslanda Property Investments årsredovisning för räkenskapsåret 2021 finns nu tillgänglig på bolagets hemsida http://www.torslandapropertyinvestment.com/ och bifogas detta press...
REG
Torslanda Property Investment AB (publ) kallar till årsstämma den 25 maj 2022 Aktieägarna i Torslanda Property Investment AB (publ), org.nr 556985-8078 (”Bolaget”), kallas härmed till årsstämma onsdagen den 25 maj 2022 kl. 14.00 i Cirio Advokatbyrå AB:s lo...
REG MAR
Torslanda Property Investment AB (Publ) publicerar delårsrapport januari - mars 2022 Första kvartalet 2022 • Hyresintäkterna uppgick till 52,1 (58,1) miljoner kronor. • Förvaltningsresultatet uppgick till 33,4 (38,9) miljoner kronor motsvarande 0,59 (0,55) krono...
REG MAR
Bokslutskommuniké 2021 RÄKENSKAPSÅRET JANUARI - DECEMBER 2021 • Hyresintäkterna uppgick till 224,7 (227,6) miljoner kronor. • Förvaltningsresultatet uppgick till 151,0 (149,8) miljoner kronor motsvara...
MAR
Torslanda Property Investment förvärvar i Solna för 458 Mkr från Schroder Nordic Real Estate Fund Torslanda Property Investment AB ("TPI") har idag avtalat om att förvärva Skogskarlen 2 i Solna ("Fastigheten") genom ett bolagsförvärv för ett underliggande fastighetsvärde om 4...
REG
Utfall av frivilligt inlösenerbjudande i Torslanda Property Investment AB (publ) Torslanda Property Investment AB (publ) ("TPI") har genomfört ett frivilligt inlösenerbjudande av var femte aktie motsvarande högst 14 155 150 aktier. Inlösenkursen om 23,84 kron...
REG
Kommuniké från extra bolagsstämma i Torslanda Property Investment AB (publ) den 18 november 2021 Torslanda Property Investment AB (publ) har idag hållit extra bolagsstämma. Mot bakgrund av risken för fortsatt smittspridning av covid-19 genomfördes den extra bolagsstämman end...
REG
Torslanda Property Investment AB (publ) kallar till extra bolagsstämma torsdagen den 18 november 2021 Aktieägarna i Torslanda Property Investment AB (publ), org.nr 556985-8078 ("Bolaget"), kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 18 november 2021. Mot bakgrund av riske...
REG MAR
Torslanda Property Investment AB (publ) föreslår frivilligt inlösenerbjudande till substansvärde • Frivilligt inlösenerbjudande omfattande var femte aktie • Inlösen sker till substansvärde om 23,84 kr per aktie • Erforderliga beslut på extra bolagsstämma den 18 nov...
REG MAR
Torslanda Property Investment AB (Publ) publicerar delårsrapport januari - september 2021 PERIODEN JANUARI-SEPTEMBER 2021 · Hyresintäkterna uppgick till 176,3 (170,0) miljoner kronor. · Förvaltningsresultatet uppgick till 120,5 (111,3) miljoner kronor motsvarande 1,...
REG MAR
Torslanda Property Investment AB (publ) mottar uppsägning av hyresavtal avseende 47 900 kvadratmeter som löper ut 2024-12-31 Torslanda Property Investment AB ("TPI") har mottagit en uppsägning för avflyttning avseende 47 900 kvadratmeter kontorslokaler samt ett parkeringshus i fastigheten Sörred 8:4 i...

Om Torslanda Property Investment

Torslanda Property Investments fokuserar på att äga och förvalta kommersiella fastigheter i Sverige. Fokus ligger främst på kontorsfastigheter med starka kassaflöden i och kring stora och mellanstora städer.

Webbplats
www.torslandapropertyinvestment.com
Bransch
Fastigheter

Prenumerera

Få löpande information från Torslanda Property Investment via e-post.

Handelsinformation

Marknad Onoterat

IR-Kontakt

Stefan Berg VD