REG

TORSLANDA PROPERTY INVESTMENTS ANSÖKAN OM AVNOTERING GODKÄND

Sista dag för handel i Torslanda Property Investment AB (publ) ("Torslanda Property Investment") aktie på Nasdaq First North Growth Market är den 18 januari 2023

Som tidigare meddelats har Torslanda Property Investment ansökt om avnotering av bolagets aktie från First North Growth Market. Nasdaq har nu godkänt ansökan och beslutat att sista dag för handel är den 18 januari 2023.

Vid frågor, vänligen kontakta:

Stefan Berg, VD
Tel: +46 737 08 82 19
E-mail: [email protected]
Bolagets hemsida: http://www.torslandapropertyinvestment.com

Aktierna i Torslanda Property Investment AB (publ) handlas på Nasdaq First North Growth Market med Wildeco Ekonomisk Information AB som Certified Adviser, [email protected]

Informationen lämnades för offentliggörande den 5 januari 2023 kl. 11.30.


Om Torslanda Property Investment

Torslanda Property Investments fokuserar på att äga och förvalta kommersiella fastigheter i Sverige. Fokus ligger främst på kontorsfastigheter med starka kassaflöden i och kring stora och mellanstora städer.

Webbplats
www.torslandapropertyinvestment.com
Bransch
Fastigheter

Prenumerera

Få löpande information från Torslanda Property Investment via e-post.

Handelsinformation

Marknad Onoterat

IR-Kontakt

Stefan Berg VD