REG
SeaTwirls valberedning nominerar fyra nya ledamöter till bolagets styrelse Energiteknikbolaget SeaTwirl AB meddelar att valberedningen nominerar fyra nya ledamöter till styrelsen.
REG
SeaTwirl's nomination committee proposes for election to the company's board four new members The energy-tech company SeaTwirl AB announces that the nomination committee will nominate four new members to the board.
REG
Kallelse till Årsstämma i SeaTwirl AB (publ) Aktieägarna i SeaTwirl AB (publ) org.nr 556890-1135, kallas härmed till årsstämma tisdagen den 7 maj 2024, kl. 10.00 i konferensrum Hållö, Lilla Bommen 2, Göteborg.
REG
SeaTwirl enters into a MoU with Sumitomo Corporation Power & Mobility Co.,Ltd. for the Japan market The Energy-tech company SeaTwirl announces today on March 28th, that an MoU (Memorandum of Understanding) has been signed between SeaTwirl AB and Sumitomo Corporation Power & Mob...
REG
SeaTwirl signs MoU with Verlume The Energy-tech company SeaTwirl announces today on March 25, that an MoU (Memorandum of Understanding) has been signed between SeaTwirl and UK-based offshore intelligent energy...
REG
SeaTwirl publicerar årsredovisning för 2023 Energiteknikbolaget SeaTwirl AB (publ) publicerar årsredovisning för perioden 2023.01.01 - 2023.12.31. Årsredovisningen finns nu att läsa på Bolagets hemsida.
REG MAR
SeaTwirl (publ) publicerar bokslutskommuniké för 2023 Väsentliga händelser under perioden (2023-01-01 ­- 2023-12-31) • SeaTwirl genomför en företrädesemission i syfte att finansiera fortsatt utveckling och genomförandet av att komm...
REG
SeaTwirl challenge awarded Zelin SMEs in the Innovation Call of Elbe EUROCLUSTER The Swedish energy-tech company SeaTwirl AB is going to be supported by the French SME Zelin to solve the innovation challenge posed in the framework of ELBE EUROCLUSTER, which h...
REG MAR
SeaTwirls delårsrapport för perioden juli-september 2023 Väsentliga händelser under perioden (2023-07-01 ­- 2023-09-30) • SeaTwirl erhöll sin första kommersiella order för ett anbud av en ny vindturbin för applikation i Nordsjön. Juli...
REG MAR
SeaTwirls delårsrapport för perioden april-juni 2023 Väsentliga händelser under perioden (2023-04-01 - 2023-06-30) • SeaTwirl publicerade årsredovisning för 2022. April • SeaTwirl startade upp en Advisory Board bestående av Andrew...
REG
SeaTwirl AB erhåller sina första kommersiella intäkter Energiteknikbolaget SeaTwirl AB meddelar idag den 5 juli att bolaget erhållit sina första kommersiella intäkter genom en beställning från marknaden. Inköpsordern gäller ett anbud...
REG
SeaTwirl AB receives its first commercial revenues The Swedish Energy-tech company SeaTwirl AB announces today July 5th  that the company has received its first commercial revenues. The purchase order applies to a bid for a new w...
REG MAR
Teckningsoptioner av serie TO3 tecknades till cirka 91,7 procent och SeaTwirl AB (publ) tillförs cirka 15,3 MSEK SeaTwirl AB (publ) ("SeaTwirl" eller "Bolaget") meddelar idag utfallet från nyttjandet av teckningsoptionerna av serie TO3, vilka emitterades i samband med en företrädesemission...
REG
SeaTwirl AB erhåller pengar från OESA Energiteknikbolaget SeaTwirl AB meddelar idag den 16 juni, att bolaget erhåller 3,4 MSEK utbetalt från OESA (Ocean Energy Scale-Up Alliance) som är avsedda för utveckling av viss...
REG
Sista dag för handel med teckningsoptionerna av serie TO3 i SeaTwirl AB (publ) är idag, den 15 juni 2023 Idag, den 15 juni 2023, är den sista dagen för handel med teckningsoptioner av serie TO3 i SeaTwirl AB (publ) ("SeaTwirl" eller "Bolaget"). Teckning av aktier med stöd av tecknin...
REG
SeaTwirl AB meddelar att huvudägaren, delar av styrelse, advisory board, ledning och personal avser nyttja teckningsoptioner av serie TO3 motsvarande en investering om ca 5,4 MSEK SeaTwirl AB (publ) ("SeaTwirl" eller "Bolaget") meddelar att huvudägaren Knut Claessons och Caroline von Otter-Claessons Stiftelse, delar av styrelse, advisory board, ledning och...
REG
Teckningskurs för nyttjande av teckningsoptioner av serie TO3 i SeaTwirl AB (publ) har fastställts till 20,67 SEK per aktie och nyttjandeperioden inleds idag den 5 juni SeaTwirl AB (publ) ("SeaTwirl" eller "Bolaget") emitterade i samband med en företrädesemission under det första kvartalet 2023 teckningsoptioner av serie TO3. Två teckningsoption...
REG
SeaTwirl har blivit antagna till Business Accelerator Programme Southeast Asia (BAPSEA) Energiteknikbolaget SeaTwirl har av Energimyndigheten och Business Sweden blivit antagna till BAPSEA, där bolaget under programmets gång kommer att ha tillgång till resurser, väg...

Om SeaTwirl

SeaTwirl är ett svenskt utvecklingsbolag inom vindkraft med visionen att bli en ledande aktör inom den nya och snabbt växande marknaden för havsbaserad flytande vindkraft.

Webbplats
www.seatwirl.com

Prenumerera

Få löpande information från SeaTwirl via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn STW ISIN-kod SE0009242175 Certified Adviser Vator Securities