Pressmeddelanden

REG MAR
SeaTwirl (publ) publicerar bokslutskommuniké för 2022 Väsentliga händelser under det fjärde kvartalet • Johan Sandberg, som har lång erfarenhet av flytande vindkraft, utsågs till ny VD. Han tillträdde efter perioden, den 1 mars 202...
REG
Nya VD:n Johan Sandberg börjar idag SeaTwirls nya vd Johan Sandberg börjar idag sin anställning på bolaget.
REG
New CEO Johan Sandberg starts today SeaTwirl's new CEO Johan Sandberg begins his employment at the company today.
REG
Koncessionen i Norge har vunnit laga kraft Den norska myndigheten Norges Vassdrags- og Energidirektorat (NVE) har avslagit ett överklagande av koncessionen för SeaTwirl S2x i Norge. Beslutet går därmed inte längre att öve...
REG MAR
SeaTwirl offentliggör utfall i företrädesemissionen Styrelsen i SeaTwirl AB (publ) ("SeaTwirl" eller "Bolaget") offentliggör idag utfallet i den nyemission av units med företrädesrätt för Bolagets aktieägare som offentliggjordes d...
REG
SeaTwirl offentliggör tilläggsprospekt avseende företrädesemission SeaTwirl AB (publ) ("SeaTwirl" eller "Bolaget") har upprättat ett tilläggsprospekt ("Tilläggsprospektet") till det EU-tillväxtprospekt som godkändes och registrerades av Finansin...
Visa fler pressmeddelanden

Rapporter

Video

Om SeaTwirl

SeaTwirl är ett svenskt utvecklingsbolag inom vindkraft med visionen att bli en ledande aktör inom den nya och snabbt växande marknaden för havsbaserad flytande vindkraft.

Webbplats
www.seatwirl.com

Prenumerera

Få löpande information från SeaTwirl via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn STW ISIN-kod SE0009242175 Certified Adviser Vator Securities