Precio Fishbone byter likviditetsgarant till Carnegie Investment Bank AB

Precio Fishbone AB har avslutat uppdraget som likviditetsgarant med Erik Penser och har utsett Carnegie Investment Bank AB som ny likviditetsgarant för företagets aktier på Nasdaq Stockholm. Arrangemanget följer ramverket för Nasdaq Stockholms regler för likviditetsgaranter.

I rollen som likviditetsgarant åtar sig Carnegie att kontinuerligt lämna priser för aktien PRCO B i enlighet med de aktuella minimikraven för likviditetsgaranter som fastställs av Nasdaq Stockholm. Syftet är att förbättra aktiens likviditet och minska skillnaden mellan köp- och säljpris.

 Carnegies uppdrag börjar den 30 november 2023.

Christer Johansson, VD, 073 - 078 80 40

Precio Fishbone är ett konsult- och mjukvaruutvecklingsföretag med verksamhet i Borlänge, Göteborg, Örebro, Eskilstuna, Malmö, Stockholm, Västerås, Köpenhamn och Ho Chi Minh City i Vietnam. Företaget har också representationskontor i Düsseldorf, London och Ottawa. Totalt är cirka 270 personer anställda i koncernen.

 

Carnegie Investment Bank AB är bolagets Certified Adviser enligt Nasdaq First North Premier Growth Market Stockholms regelverk. Carnegie Investment Bank AB är även likviditetsgarant för bolagets B-aktie. [email protected]

www.preciofishbone.se

 

Om Precio Fishbone

Precio Fishbone är ett konsult- och systemutvecklingsföretag.

Webbplats
www.preciofishbone.se
Bransch
Teknik

Prenumerera

Få löpande information från Precio Fishbone via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Premier Growth Market Kortnamn PRCO-B ISIN-kod SE0000141137 Certified Adviser Carnegie Investment Bank