Pressmeddelanden

REG
Beslut vid årsstämman i Eolus Vind AB den 12 maj 2023 Eolus Vind AB:s årsstämma 2023 avhölls idag fredagen den 12 maj.
REG MAR
Eolus Vind AB delårsrapport 1 januari-31 mars 2023 Hässleholm 2023-05-11 1 januari-31 mars 2023 • Nettoomsättningen uppgick till 277 (432) MSEK. • Rörelseresultatet uppgick till -12 (-158) MSEK. Resultat före skatt uppgick till...
Eolus utvecklar över 600 MW vindkraft i Finland Eolus har tecknat ett samarbetsavtal med den finska markägaren Finsilva om utveckling av fem vindkraftsprojekt med potential för över 600 MW totalt. 
Inbjudan till presentation av Eolus delårsrapport för första kvartalet 2023 den 11 maj Eolus Vind AB:s delårsrapport för Q1 2023 offentliggörs torsdagen den 11 maj 2023 klockan 08.30. Klockan 10.00 samma dag hålls en webbsändning med telefonkonferens där rapporten...
Göteborgs Hamn köper andel i Eolus havsbaserade projekt Västvind Göteborgs Hamn AB blir delägare i Eolus havsbaserade vindkraftsprojekt Västvind utanför Göteborg. Parken kommer att kunna producera förnybar el motsvarande hela Göteborgs nuvaran...
REG
Valberedningen reviderar förslaget till styrelse inför årsstämman 2023 Valberedningen har informerats om att Carina Håkansson avböjer nyval till styrelsen vid kommande årsstämma i Eolus, varför valberedningen reviderar sitt förslag till styrelse inf...
Visa fler pressmeddelanden

Rapporter

Video

Finansiell kalender

Delårsrapport Q2 2023 DELÅRSRAPPORT
Delårsrapport Q3 2023 DELÅRSRAPPORT
Bokslutskommuniké 2023 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ

Om Eolus Vind

Eolus ska skapa värden i alla led inom ramen för projektering, etablering och drift av anläggningar för förnybar energi samt energilagring och erbjuda såväl lokala som internationella investerare attraktiva och konkurrenskraftiga investeringsobjekt.

Webbplats
www.eolusvind.com
Bransch
Konstruktion och material

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Stockholmsbörsen Kortnamn EOLU-B ISIN-kod SE0007075056