Pressmeddelanden

REG
Kallelse till årsstämma i Eolus Vind AB (publ) Aktieägarna i Eolus Vind AB (publ) org.nr 556389-3956 kallas härmed till årsstämma den 16 maj 2024 kl. 14.00 i Kulturhuset i Hässleholm, Vattugatan 18. Inregistrering till årsstä...
REG
Magnus Axelsson lämnar Eolus Magnus Axelsson, operativ chef och vice VD, har beslutat att lämna Eolus. Han kommer att kvarstå i sin roll, inklusive platsen i koncernledningen, till den 30 juni 2024.
Eolus har fattat investeringsbeslut för tre landbaserade vindkraftsprojekt i Sverige Eolus har fattat investeringsbeslut för vindkraftsprojekten Fågelås, Boarp och Dållebo i Sverige om totalt 88 MW. Ett avtal om leverans av vindkraftverk har tecknats med Vestas o...
REG
Eolus Vind AB (publ) offentliggör års- och hållbarhetsredovisning för 2023 Eolus Vind AB (publ) har idag offentliggjort sin års- och hållbarhetsredovisning för 2023.
Eolus lämnar in tillståndsansökan för havsbaserat vindkraftsprojekt utanför Blekinges kust Vindkraftsparken Blekinge Offshore, belägen inom Karlshamn och Sölvesborgs kommuner, omfattar upp till 70 vindkraftverk med en produktion på cirka 4,3 TWh förnybar el per år. Ett...
Eolus tar över hela ägandet av samarbetsbolaget SeaSapphire Eolus och Simply Blue Group har kommit överens om att överföra hela ägandet av samarbetsbolaget SeaSapphire, som utvecklar flytande vindkraftsprojekt till havs, till Eolus.
Visa fler pressmeddelanden

Rapporter

Video

Finansiell kalender

Delårsrapport Q1 2024 Delårsrapport
Årsstämma Årsstämma
Delårsrapport Q2 2024 Delårsrapport
Delårsrapport Q3 2024 Delårsrapport
Bokslutskommuniké 2024 Bokslutskommuniké

Om Eolus Vind

Eolus ska skapa värden i alla led inom ramen för projektering, etablering och drift av anläggningar för förnybar energi samt energilagring och erbjuda såväl lokala som internationella investerare attraktiva och konkurrenskraftiga investeringsobjekt.

Webbplats
www.eolusvind.com
Bransch
Konstruktion och material

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Stockholmsbörsen Kortnamn EOLU-B ISIN-kod SE0007075056