REG
Beslut vid årsstämman i Eolus Vind AB den 12 maj 2023 Eolus Vind AB:s årsstämma 2023 avhölls idag fredagen den 12 maj.
REG MAR
Eolus Vind AB delårsrapport 1 januari-31 mars 2023 Hässleholm 2023-05-11 1 januari-31 mars 2023 • Nettoomsättningen uppgick till 277 (432) MSEK. • Rörelseresultatet uppgick till -12 (-158) MSEK. Resultat före skatt uppgick till...
Eolus utvecklar över 600 MW vindkraft i Finland Eolus har tecknat ett samarbetsavtal med den finska markägaren Finsilva om utveckling av fem vindkraftsprojekt med potential för över 600 MW totalt. 
Inbjudan till presentation av Eolus delårsrapport för första kvartalet 2023 den 11 maj Eolus Vind AB:s delårsrapport för Q1 2023 offentliggörs torsdagen den 11 maj 2023 klockan 08.30. Klockan 10.00 samma dag hålls en webbsändning med telefonkonferens där rapporten...
Göteborgs Hamn köper andel i Eolus havsbaserade projekt Västvind Göteborgs Hamn AB blir delägare i Eolus havsbaserade vindkraftsprojekt Västvind utanför Göteborg. Parken kommer att kunna producera förnybar el motsvarande hela Göteborgs nuvaran...
REG
Valberedningen reviderar förslaget till styrelse inför årsstämman 2023 Valberedningen har informerats om att Carina Håkansson avböjer nyval till styrelsen vid kommande årsstämma i Eolus, varför valberedningen reviderar sitt förslag till styrelse inf...
Vindpark Øyfjellet har färdigställts Vindkraftsparken Øyfjellet i Norge är nu färdigställd och vindparken har tagits över av Øyfjellet Wind AS. Eolus sålde aktierna i projektbolaget Øyfjellet Wind AS till Aquila Cap...
REG
Kallelse till årsstämma i Eolus Vind AB (publ) Aktieägarna i Eolus Vind AB (publ) org.nr 556389-3956 kallas härmed till årsstämma den 12 maj 2023 kl. 14.00 i Kulturhuset i Hässleholm, Vattugatan 18. Inregistrering till årsstä...
REG
Eolus Vind AB offentliggör års- och hållbarhetsredovisning för 2022 Eolus Vind AB (publ) har offentliggjort sin års- och hållbarhetsredovisning för 2022. Årsredovisningen finns tillgänglig på bolagets webbplats under www.eolusvind.com/investerare...
REG MAR
Eolus Vind AB bokslutskommuniké 1 januari-31 december 2022 1 oktober-31 december 2022 • Nettoomsättningen uppgick till 366 (1 009) MSEK. • Rörelseresultatet uppgick till 27 (-4) MSEK. Resultat före skatt uppgick till 58 (-9) MSEK. • Per...
Inbjudan till presentation av Eolus bokslutskommuniké den 16 februari 2023 Eolus Vind AB:s bokslutskommuniké för 2022 offentliggörs torsdagen den 16 februari 2023 klockan 08.30. Klockan 10.00 samma dag hålls en webbsändning med telefonkonferens där rapp...
Eolus och PNE ingår samarbete om utveckling av havsbaserad vindkraft i Lettland Eolus och PNE har skapat ett joint venture för att utveckla det havsbaserade vindkraftsprojektet Kurzéme i Lettland. Vindkraftparken kommer att ha cirka 1 000 MW installerad effe...
Eolus får undersökningstillstånd för två havsbaserade vindkraftsprojekt i Finland Hässleholm 2022-12-29 Eolus har fått undersökningstillstånd för två havsbaserade vindkraftsparker i Bottenhavet, vilket är en viktig milstolpe i arbetet med etablering av havsbas...
Eolus och Simply Blue Group i nytt samarbete om utveckling av fyra flytande vindkraftsprojekt i Östersjön Eolus och Simply Blue Group har kommit överens om att tillsammans utveckla flytande vindkraft i Östersjön.
REG
Eolus anställer Chief Commercial Officer Eolus har rekryterat Christer Baden Hansen till rollen som Chief Commercial Officer och medlem av ledningsgruppen. Han tillträder den 1 februari 2023.
REG MAR
Eolus Vind AB delårsrapport 1 juli-30 september 2022 1 juli-30 september 2022 • Nettoomsättningen uppgick till 111 (691) MSEK. • Rörelseresultatet uppgick till -8 (0) MSEK. Resultat före skatt uppgick till -11 (-5) MSEK. • Periode...
Valberedning för Eolus Vind AB utsedd Valberedningen består av följande ledamöter: Hans-Göran Stennert, styrelseordförande i Eolus Vind AB.Ingvar Svantesson, utsedd av Domneåns Kraftaktiebolag.Hans Gydell, utsedd av...
Inbjudan till presentation av Eolus delårsrapport för tredje kvartalet 2022 den 17 november Eolus Vind AB:s delårsrapport för Q3 2022 offentliggörs torsdagen den 17 november klockan 08.30. Klockan 10.00 samma dag hålls en webbsändning med telefonkonferens där rapporten...

Om Eolus Vind

Eolus ska skapa värden i alla led inom ramen för projektering, etablering och drift av anläggningar för förnybar energi samt energilagring och erbjuda såväl lokala som internationella investerare attraktiva och konkurrenskraftiga investeringsobjekt.

Webbplats
www.eolusvind.com
Bransch
Konstruktion och material

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Stockholmsbörsen Kortnamn EOLU-B ISIN-kod SE0007075056