REG
Antal aktier och röster i Eolus Vind Antalet röster i Eolus Vind Aktiebolag (publ) ("Eolus Vind") har ändrats till följd av omvandling av 1 000 Aaktier till 1 000 B-aktier.
REG MAR
Eolus Vind AB delårsrapport 1 april-30 juni 2023 Rekordstarkt resultat efter projektförsäljning och framsteg i USA 1 april-30 juni 2023 • Nettoomsättningen uppgick till 1 742 (1 448) MSEK. • Rörelseresultatet uppgick till 517...
Eolus Vind AB Nyheter för investerare Inbjudan till presentation av Eolus delårsrapport för andra kvartalet 2023 den 25 augusti Eolus Vind AB:s delårsrapport för Q2 2023 offentliggörs fredagen den 25 augusti 2023 klockan 08.30. Klockan 10.00 samma dag hålls en webbsändning med telefonkonferens där rapport...
Eolus anställer ny landschef i Finland Eolus har anställt Tiina Partanen som ny landschef i Finland. Tiina tillträder idag den 10 augusti 2023.
Eolus genomför strategisk översyn för att ta havsbaserad vindkraft till nästa nivå Eolus har inlett en strategisk översyn av sin verksamhet inom havsbaserad vindkraft i syfte att skapa de bästa förutsättningarna för tillståndsgivning och realisering av projekten.
REG
Förändring i Eolus ledningsgrupp Michiel Messing, Head of Construction och medlem av ledningsgruppen, har beslutat att lämna Eolus. Han kommer att lämna ledningsgruppen från den 21 juli 2023, men fortsätter tjän...
Eolus ansöker om tillstånd för det havsbaserade vindkraftsprojektet Västvind Eolus har lämnat in tillståndsansökan för Västvind Vindkraftspark väster om Göteborg. Projektet omfattar upp till 50 verk med 1 000 MW installerad effekt och en beräknad årlig el...
REG
Eolus har fattat investeringsbeslut för batteriprojektet Pome i USA Eolus har fattat investeringsbeslut för det fristående batterilagerprojektet Pome i USA om 100 MW. Byggnation av projektet kommer att starta under tredje kvartalet 2023 med plane...
Viktigt delmål uppnått i sol- och batterilagerprojekt utvecklat av Eolus i Arizona En viktig milstolpe har nyligen uppnåtts i det sol- och batterilagerprojektet i Arizona, USA, som Eolus sålde i oktober 2022. Som ett resultat av säkrade markrättigheter och teck...
REG MAR
Eolus säljer svenska vindprojekt om 125 MW till BKW Eolus har sålt vindkraftsprojekten Skallberget/Utterberget, Tjärnäs och Rosenskog om totalt 125 MW till BKW. Projekten är under byggnation och kommersiell driftstart planeras til...
REG
Beslut vid årsstämman i Eolus Vind AB den 12 maj 2023 Eolus Vind AB:s årsstämma 2023 avhölls idag fredagen den 12 maj.
REG MAR
Eolus Vind AB delårsrapport 1 januari-31 mars 2023 Hässleholm 2023-05-11 1 januari-31 mars 2023 • Nettoomsättningen uppgick till 277 (432) MSEK. • Rörelseresultatet uppgick till -12 (-158) MSEK. Resultat före skatt uppgick till...
Eolus utvecklar över 600 MW vindkraft i Finland Eolus har tecknat ett samarbetsavtal med den finska markägaren Finsilva om utveckling av fem vindkraftsprojekt med potential för över 600 MW totalt. 
Inbjudan till presentation av Eolus delårsrapport för första kvartalet 2023 den 11 maj Eolus Vind AB:s delårsrapport för Q1 2023 offentliggörs torsdagen den 11 maj 2023 klockan 08.30. Klockan 10.00 samma dag hålls en webbsändning med telefonkonferens där rapporten...
Göteborgs Hamn köper andel i Eolus havsbaserade projekt Västvind Göteborgs Hamn AB blir delägare i Eolus havsbaserade vindkraftsprojekt Västvind utanför Göteborg. Parken kommer att kunna producera förnybar el motsvarande hela Göteborgs nuvaran...
REG
Valberedningen reviderar förslaget till styrelse inför årsstämman 2023 Valberedningen har informerats om att Carina Håkansson avböjer nyval till styrelsen vid kommande årsstämma i Eolus, varför valberedningen reviderar sitt förslag till styrelse inf...
Vindpark Øyfjellet har färdigställts Vindkraftsparken Øyfjellet i Norge är nu färdigställd och vindparken har tagits över av Øyfjellet Wind AS. Eolus sålde aktierna i projektbolaget Øyfjellet Wind AS till Aquila Cap...
REG
Kallelse till årsstämma i Eolus Vind AB (publ) Aktieägarna i Eolus Vind AB (publ) org.nr 556389-3956 kallas härmed till årsstämma den 12 maj 2023 kl. 14.00 i Kulturhuset i Hässleholm, Vattugatan 18. Inregistrering till årsstä...

Om Eolus Vind

Eolus ska skapa värden i alla led inom ramen för projektering, etablering och drift av anläggningar för förnybar energi samt energilagring och erbjuda såväl lokala som internationella investerare attraktiva och konkurrenskraftiga investeringsobjekt.

Webbplats
www.eolusvind.com
Bransch
Konstruktion och material

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Stockholmsbörsen Kortnamn EOLU-B ISIN-kod SE0007075056