REG
Kallelse till årsstämma i Eolus Vind AB (publ) Aktieägarna i Eolus Vind AB (publ) org.nr 556389-3956 kallas härmed till årsstämma den 16 maj 2024 kl. 14.00 i Kulturhuset i Hässleholm, Vattugatan 18. Inregistrering till årsstä...
REG
Magnus Axelsson lämnar Eolus Magnus Axelsson, operativ chef och vice VD, har beslutat att lämna Eolus. Han kommer att kvarstå i sin roll, inklusive platsen i koncernledningen, till den 30 juni 2024.
Eolus har fattat investeringsbeslut för tre landbaserade vindkraftsprojekt i Sverige Eolus har fattat investeringsbeslut för vindkraftsprojekten Fågelås, Boarp och Dållebo i Sverige om totalt 88 MW. Ett avtal om leverans av vindkraftverk har tecknats med Vestas o...
REG
Eolus Vind AB (publ) offentliggör års- och hållbarhetsredovisning för 2023 Eolus Vind AB (publ) har idag offentliggjort sin års- och hållbarhetsredovisning för 2023.
Eolus lämnar in tillståndsansökan för havsbaserat vindkraftsprojekt utanför Blekinges kust Vindkraftsparken Blekinge Offshore, belägen inom Karlshamn och Sölvesborgs kommuner, omfattar upp till 70 vindkraftverk med en produktion på cirka 4,3 TWh förnybar el per år. Ett...
Eolus tar över hela ägandet av samarbetsbolaget SeaSapphire Eolus och Simply Blue Group har kommit överens om att överföra hela ägandet av samarbetsbolaget SeaSapphire, som utvecklar flytande vindkraftsprojekt till havs, till Eolus.
REG MAR
Eolus Vind AB bokslutskommuniké 2023 Starkt kvartal avslutar rekordåret 2023 - höjd utdelning föreslås 1 oktober-31 december 2023 • Nettoomsättningen uppgick till 155 (366) MSEK. • Rörelseresultatet uppgick till 99...
Inbjudan till presentation av Eolus bokslutskommuniké den 15 februari 2024 Eolus Vind AB:s bokslutskommuniké för 2023 offentliggörs torsdagen den 15 februari 2024 klockan 07.45. Klockan 10.00 samma dag hålls en webbsändning med telefonkonferens där rapp...
Vindprojekten Skallberget/Utterberget, Tjärnäs och Rosenskog färdigställda Eolus har färdigställt och lämnat över de svenska landbaserade vindkraftsprojekten Skallberget/Utterberget, Tjärnäs och Rosenskog till ägaren BKW. Projekten omfattar 19 vindkraft...
Eolus ansöker om tillstånd för det havsbaserade vindkraftsprojektet Najaderna utanför Tierp Vindkraftsparken Najaderna omfattar upp till 67 vindkraftverk med en beräknad årlig elproduktion på 4-5 TWh. Det skulle innebära ett betydande tillskott av förnybar el till en re...
Eolus har slutfört förvärvet av YIT Energy Oy Eolus har idag, den 12 december 2023, slutfört förvärvet av YIT Energy Oy - den del inom Finlands största utvecklings- och byggföretag YIT som utvecklat projekt inom förnybar ene...
REG MAR
Eolus stärker positionen i Finland genom förvärv av YIT Energy Oy med en projektportfölj på 2,3 GW Eolus har tecknat ett avtal om att förvärva YIT Energy Oy - den del inom Finlands största utvecklings- och byggföretag YIT som utvecklar projekt inom förnybar energi. I förvärvet...
REG MAR
Eolus Vind AB delårsrapport 1 juli-30 september 2023 Positivt kvartal med fokus på färdigställande av projekt 1 juli-30 september 2023 • Nettoomsättningen uppgick till 127 (111) MSEK. • Rörelseresultatet uppgick till 159 (-8) MSEK...
REG
Valberedning för Eolus Vind AB utsedd Valberedningen inför årsstämman i Eolus Vind AB har utsetts och består av följande ledamöter: • Hans-Göran Stennert, styrelseordförande i Eolus Vind AB. • Ingvar Svantesson, u...
Eolus lämnar in ansökan till regeringen om att bygga vindkraft utanför Sveriges sydkust Med 50-70 vindkraftverk utanför Skånes sydkust kommer Arkona vindkraftspark att producera runt 5,5 TWh förnybar el per år. Detta i en expansiv region med stora energibehov och lå...
Volvo Cars och Eolus tar första steget i ett partnerskap om det havsbaserade vindkraftsprojektet Västvind utanför Göteborg Volvo Cars och Eolus har tecknat en avsiktsförklaring om samarbete kring det havsbaserade vindkraftsprojektet Västvind utanför Göteborg. Partnerskapet bygger på en ambition att v...
REG MAR
Skiljedom avgjord - resultat före skatt påverkas positivt med 85 mkr i tredje kvartalet Skiljedom har idag meddelats i en entreprenadstvist rörande vindkraftsparkerna Kråktorpet och Nylandsbergen utanför Sundsvall. Domen innebär att Eolus rörelseresultat väntas påve...
REG
Antal aktier och röster i Eolus Vind Antalet röster i Eolus Vind Aktiebolag (publ) ("Eolus Vind") har ändrats till följd av omvandling av 1 000 Aaktier till 1 000 B-aktier.

Om Eolus Vind

Eolus ska skapa värden i alla led inom ramen för projektering, etablering och drift av anläggningar för förnybar energi samt energilagring och erbjuda såväl lokala som internationella investerare attraktiva och konkurrenskraftiga investeringsobjekt.

Webbplats
www.eolusvind.com
Bransch
Konstruktion och material

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Stockholmsbörsen Kortnamn EOLU-B ISIN-kod SE0007075056