Artiklar & analyser

Datum Rubrik
ABG Sundal Collier Longer than normal sales cycles
ABG Sundal Collier So long Öyfjellet
ABG Sundal Collier Eolus Q1'23 initial thoughts
ABG Sundal Collier Growing pains weigh on margins
ABG Sundal Collier A solid pipeline - it's all about execution now
ABG Sundal Collier Weaker than expected Q3'22
ABG Sundal Collier Eolus Vind - Cashing in on a sunny project sale
ABG Sundal Collier A bright future once Öyfjellet is completed in Q2
Introduce Eolus Vind - Another project delay shrouds new targets
Erik Penser Bank Eolus Vind - En pionjär inom svensk vindkraft
ABG Sundal Collier FX headwinds costly in the quarter
Erik Penser Bank Ytterligare stöd till redan stabil projektpipeline
ABG Sundal Collier Another quarter in the the bag, no surprises
ABG Sundal Collier A relatively mild Q3'19/20
Erik Penser Bank God visibilitet trots kortsiktig påverkan
ABG Sundal Collier Unexpected write-down and profit recognition
ABG Sundal Collier The first warm wind of spring
Erik Penser Bank Förlängning av projektportföljen lyfter potentialen
ABG Sundal Collier Öyfjellet afterlife looking bright
ABG Sundal Collier Eolus Vind - Q4 hampered by further cost increases

Om Eolus Vind

Eolus ska skapa värden i alla led inom ramen för projektering, etablering och drift av anläggningar för förnybar energi samt energilagring och erbjuda såväl lokala som internationella investerare attraktiva och konkurrenskraftiga investeringsobjekt.

Webbplats
www.eolusvind.com
Bransch
Konstruktion och material

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Stockholmsbörsen Kortnamn EOLU-B ISIN-kod SE0007075056