Presentation av delårsrapport juli-september 2022

Eolus Vind / Financial Hearings

I samband med Eolus delårsrapport för juli-september 2022 presenterade VD Per Witalisson och CFO Catharina Persson rapporten.

Om Eolus Vind

Eolus ska skapa värden i alla led inom ramen för projektering, etablering och drift av anläggningar för förnybar energi samt energilagring och erbjuda såväl lokala som internationella investerare attraktiva och konkurrenskraftiga investeringsobjekt.

Webbplats
www.eolusvind.com
Bransch
Konstruktion och material

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Stockholmsbörsen Kortnamn EOLU-B ISIN-kod SE0007075056