REG

Valberedningen i Doxa AB har idag konstituerats

I korthet ska valberedningen till nästa årsstämma den 1 juni 2021 föreslå:

· Val av ordförande för stämman

· Val av styrelse

· Val av styrelseordförande

· Val av revisor(er)

· Styrelsens och revisorernas ersättning

Valberedningen består av Greg Dingizian (ordförande), Hartmut Wiese, Andreas Christensson och Ingrid Atteryd Heiman (i egenskap av styrelsens ordförande). Ålandsbanken i ägares ställe och AB Possessor har tackat nej att delta i valberedningen. Principerna för valberedningens arbete finns att läsa på Doxas hemsida. Enskilda aktieägares förslag angående ovanstående punkter kan framföras via email till valberedningens ledamot Hartmut Wiese, [email protected] eller till styrelsens ordförande Ingrid Atteryd Heiman, [email protected]

Läs mer på webben: www.doxa.se

Produkten Ceramir: www.ceramir.se

Kort om Doxa

Doxa är ett Uppsalabaserat dentalbolag som utvecklar, tillverkar och kommersialiserar bioaktiva, vävnadsvänliga och lättanvända produkter inom global tandvård. Utvecklingen baseras på en väl patenterad biokeramisk teknologi. Våra produkter, som idag säljs och marknadsförs under produktnamnen Ceramir®, Ceramir Crown & Bridge och Ceramir Bioceramic Implant Cement, är re-mineraliserande, vävnadsvänliga och för tandläkaren tidseffektiva dentalcement för permanent cementering av kronor och broar. Doxa Aktiebolag (publ) är listat på Nasdaq First North Growth Market med Redeye AB som Certified Adviser (tel: 08 - 121 576 90; e-mail [email protected] ).


Om Doxa

Webbplats
www.doxa.se
Bransch
Fastigheter

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn DOXA ISIN-kod SE0005624756 Certified Adviser Redeye AB